Sponsored Ads

เรื่อง เพื่อนภูผา

ภูผา ดูแล ใบโบก   ภูผา ดูแล ใบบัว    ภูผา มีเพื่อน ข้างตัว   ชื่อใบบัว  ชื่อใบโบก

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

นอกจากคนกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้แล้ว คนกับสัตว์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ด้วย เหมือนอย่างภูผาที่มีช้างใบโบก ใบบัวเป็นเพื่อน

ความหมายของคำศัพท์

ดูแล   หมายถึง   เอาใจใส่  ปกปักรักษา  ปกครอง 

มี       หมายถึง   ถือเป็นเจ้าของ  อยู่ในครอบครอง

เพื่อน  หมายถึง   ผู้ชอบพอรักใคร่กัน  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

ข้าง    หมายถึง   ใกล้   เช่น ใบโบกใบบัวอยู่ข้างภูผา

ชื่อ     หมายถึง   คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1