คำศัพท์ ที่น่าสนใจ เรื่อง ตามหา

1. คอ หมายถึง ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว

2. ผูก หมายถึง เอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน เพื่อทำให้มั่นหรือติดกัน

3. ลาน หมายถึง บริเวณที่ว่าง สนาม

4. อ้อย หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง

5. เดิน หมายถึง ยกเท้าเก้าไปข้างหน้า

 

6. ลำธาร หมายถึง ทางน้ำที่ไหลจากเขา

7. กระดึง หมายถึง โลหะคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายใน

8. กระพรวน หมายถึง โลหะกลมกลวง มีลูกกลิ้งเล็กๆ อยู่ข้างในสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1