เพลงกล่อมเด็ก  เจ้าเนื้ออ่อน

เจ้าเนื้ออ่อน  เอย   อ้อน แม่ จะ กิน นม

แม่ อุ้ม เจ้า ออก ชม กิน นม แล้ว นอน เปล เอย

ข้อคิดที่ได้

ความรักของแม่ที่มีต่อลูก เห็นได้จากเมื่อลูกร้องจะกินนม      แม่ก็อุ้มออกมาจากเปลแล้วให้กินนมจากอก    เมื่อลูกอิ่มแล้วก็นำไปนอนเปลต่อ

 คำศัพท์จากเรื่อง

1. แม่   หมายถึง หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก

2. กิน   หมายถึง เคี้ยว  ทำให้ล่วงลำคอไปสู่กระเพาะ

3. อุ้ม   หมายถึง  โอบยกขึ้น  ยกขึ้นไว้กับตัว

4. นอน   หมายถึง เอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ

5. เปล    หมายถึง  เครื่องสำหรับนอน  ใช้ไกวหรือโยก

เพลงกล่อมเด็ก  กาเหว่า

กาเหว่าเอย   ไข่ให้แม่กาฟัก                         แม่กาก็หลงรัก   คิดว่าลูกในอุทร

 

คาบข้าวเอามาเผื่อ   คาบเหยื่อเอามาป้อน        ปีกยังอ่อนอ่อน   นอนนะเจ้าเอย

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1