Sponsored Ads

โรงเรียนลูกช้าง  รู้จักคำนำเรื่อง

ประโยคน่ารู้

โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน ครวญช้างกำลังฝึกลูกช้าง

ภูผาวาดรูปวงกลม   ใบโบกใบบัวชอบกินกล้วย

จมูกยาวๆของช้างเรียกว่า งา

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1