เรื่อง ใบโบกใบบัว เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะของช้าง ได้แก่ ช้างตัวผู้ ชื่อใบโบก และช้างตัวเมีย ชื่อ ใบบัว โดยมีคำศัพท์ในบทเรียน ดังนี้ 

1. งวง  คือ จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมา 

2. งา  คือ ฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้ มีสีขาวโค้ง งอ ช้างตัวผู้จะมีงา  ช้างตัวเมียไม่มีงา 

3. หู คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียง 

4. ตา คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู หรือมองสิ่งๆต่างๆรอบตัว

5. หาง คือ ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์ 

6. ขา คือ อวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้า สำหรับพยุงร่างกายและเดิน 

เรื่องวันสงกรานต์

เดือนเมษายนอากาศร้อน คนทั้งหมู่บ้านมีความสุข  ที่ได้สนุกในวันสงกรานต์ ตอนเช้า คนทั้งหมู่บ้านไปวัด  เพื่อร่วมทำบุญ  เลี้ยงพระ  สรงน้ำพระ  แล้วกินข้าวด้วยกัน  เป็นการฉลองปีใหม่ไทย ตอนบ่าย เด็กๆ ผู้ใหญ่ และใบโบก ใบบัว  หิ้วถังไปขนทรายเข้าวัด แต่ละกลุ่ม แต่ละครอบครัว ช่วยกันนำทราย ที่ขนมาก่อพระเจดีย์ทรายตกแต่งกันอย่างสวยงาม ที่แม่น้ำ น้ำลดจนเห็นพื้นทราย ได้เวลาสนุกกันแล้ว ทั้งช้างทั้งคน วิ่งลงแม่น้ำใช้ถัง ขัน กะละมัง  ตักน้ำสาดกัน  สาดทั้งคน สาดทั้งช้าง  ใบโบก ใบบัว หันหลังชนกัน  ส่ายงวงพ่นน้ำใส่คนรอบข้าง อย่างสนุกสนาน ภูผาก็เปียกทั้งตัว  ชุ่มฉ่ำ เย็นสบาย  ภูผาเพื่อนรัก ไปรดน้ำ กราบขอพร จากพ่อและแม่ ช้างทั้งสองหมอบอยู่ข้างๆ พ่อแม่ลูบหัวให้พรภูผา ใบโบก ใบบัว ยื่นงวงพาดตักพ่อกับแม่ โบกหู กะพริบตา เหมือนจะพูดว่า "ให้พรใบโบกด้วย ให้พรใบบัวด้วย" ขอให้ภุผา ใบโบก ใบบัว โตไปไม่ดื้อ ไม่เกเร เป็นที่รักของทุกๆคน นะจ๊ะ พ่อกับแม่ให้พร  

ข้อคิดของเรื่อง

มีความรักความสามัคคีกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เช่น 

1. พร้อมใจกันไปทำบุญในตอนเช้า

2. ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ

3. ร่วมกันก่อพระเจดีย์ทราย

4. ทุกคนทั้งหมู่บ้านสาดน้ำเล่นกันที่แม่น้ำอย่างสนุกสนาน

คำนำเรื่อง วันสงกรานต์  มีดังนี้

1. หมอบ   หมายถึง  กิริยาที่คู้เข้าลงและยอบตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้น

2. พระสงฆ์  หมายถึง  สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร  ปฏิบัติ ตาม พระธรรมวินัย  ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกำหนดไว้

3. กะพริบ หมายถึง  อาการปิดและเปิดหนังตาโดยเร็ว

เรื่อง  วันปีใหม่ 

ถึงวันปีใหม่ไทย      ต่างพร้อมใจไปทำบุญ

ขนทรายเข้าวัดหนุน       ชวนกันก่อพระเจดีย์

เพลินใจเล่นสงกรานต์    ล้วนเบิกบานอย่างเต็มที่

คนช้างแสนยินดี        สาดน้ำใส่กันและกัน

รดน้ำพ่อและแม่        พร้อมเพื่อนแท้สองเชือกนั้น 

ขอพรพ่อแม่พลัน      ช้างขอด้วยคำอวยพร

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

 การรักษาประเพณีไทยอันงดงามเอาไว้  เช่น การเข้าวัดทำบุญ  การขนทรายเข้าวัด  การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์   การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย  ชั้น ป.1  เรื่อง การสะกดคำมาตราแม่ กบ

ความหมายของคำในมาตราแม่ กบ

1. อาบ  หมายถึง  เอาน้ำรดตัว  เพื่อแก้ร้อนหรือชำระล้างเหงื่อไคล

2. โอบ  หมายถึง  รวบด้วยแขนทั้ง 2 ข้าง  กอด ตีวงล้อมเข้าไป

3. จับ  หมายถึง  อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

4. รับมอบ หมายถึง  ยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ส่งไปให้

5. ราบเรียบ  หมายถึง  ราบเสมอกัน สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1