ประโยค เช่น  ช้างน้อยเข้าแถว , ใบโบกตีฆ้องเสียงดัง , ช้างน้อยระบายสีสวยงาม 

สัญลักษณ์   คือ   สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง  เช่น  ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด  +  -  x / เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมาย คือ  สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้  เช่น  สัญญาณไฟจราจรเป็นเครื่องหมายแสดงให้ระวังอันตราย หรือกระทำตามที่บอกหรือแนะไว้

สัญญาณ  คือ  เครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือได้ยิน เป็นต้น  แม้อยู่ในระยะไกล เพื่อให้รู้ล่วงหน้าจะได้ระวังอันตราย หรือ กระทำตามที่บอกหรือแนะไว้  เช่น  สัญญาณไฟจราจร  สัญญาณธง  ตีระฆัง  ตีฆ้องเป็นสัญญาณ

บทเพลง มาตราตัวสะกด

แม่ ก กา  ไม่มีตัวสะกด   ตัว  มา  มือ ดำ 

แม่ กง  มี  ง   สะกด   แทง   แรง   ลิง  งง

แม่  กม  มี  ม  สะกด   ลม   แต้ม  มุม  มอม  งม  สนาม  คำราม  

แม่  เกย  มี  ย  สะกด  โปรย  ปุย  เฉย  ลอย 

แม่ เกอว  มี  ว  สะกด   กาว  เปลว  เปรี้ยว  แมว

แม่ กก  มี  ก  สะกด   ปัก  เด็ก   เมฆ  แฝก   ปาก   หอยทาก  ไม้จาก  

แม่ กบ มี  บ  สะกด  กราบ  บาป  ลาบ  ดิบ  

แม่ กน  มี  น  สะกด   จาน   บ้าน   หิน  คลาน  

แม่ กด  มี  ด  สะกด   แปด  การ์ด   ตรวจ  ขวด  จรวด  ตำรวจ  ผู้หมวด 

อักษรต่ำ ได้แก่ พยัญชนะต่อไปนี้   ค, ฅ , ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

การผันอักษรต่ำ   อักษรต่ำผันได้  3  เสียง  คือ   เสียงสามัญ  เสียงโท  และเสียงตรี

ผันด้วยวรรณยุกต์เอก  จะออกเสียงโท   ผันด้วยวรรณยุกต์โท  จะออกเสียงตรี

เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก  ทุกปีหมู่บ้าน เลี้ยงช้างแห่งนี้จะนำช้างไปแสดงที่จังหวัด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว  ปีนี้เป็นปีแรกที่ใบโบกและใบบัวจะแสดงกับภูผา ทั้งเด็และลูกช้างแต่งตัวสวยงาม เมื่อได้เวลาภูผาเดินนำหน้าออกมาใบโบกถือไม้ตีฆ้อง  ใบบัวถือพวงมาลัย ทั้งหมดเดินตรงไปที่ประธาน  ใบโบกส่งไม้ตีฆ้อง ประธานรับไปตีฆ้องเปิดงาน เสียงฆ้องดัง โหม่งๆ  ใบบัวส่งพวงมาลัยเพื่อขอบคุณประธาน  คนดูปรบมือชอบใจ มีช้างตัวใหญ่ๆหลายเชือกรออยู่กลางสนาม  เมื่อเสียงเพลงดังครวญให้สัญญาณช้างจัดระเบียบ จูงหางกันตามลำดับ ใบโบกใบบัว วิ่งสุดแรงไปต่อแถวให้ทัน  ใบโบกแกว่งงวงที่จับหางช้างตัวหน้าตามจังหวะเพลง  ใบบัวก็แกว่งงวงที่จับหางของใบโบกเหมือนกัน  น่ารัก  น่ารักมาก ช้างน้อย น่ารัก ลูกช้าง น่ารัก ได้แสดง อีกครั้ง รายการ สุดท้าย ช้างน้อย ระบายสี  ภูผา ส่งแปรงให้ใบโบก  แต่ใบโบก จับพลาด  คว้า มือภูผา จุ่ม ถังสี ยกขึ้น แล้วระบายๆ   ใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปาก โบกหูโบกหาง ส่งเสียงร้อง แอ๊กๆ อายจัง ๆ  คนดูปรบมือ หัวเราะ ร้องเรียกใบโบกใบบัว ดาราแสนรู้    ช้างน้อยน่ารัก น่ารัก จริงๆ 

ทบทวนการสะกดคำ มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. งาม   สะกดได้ดังนี้    งอ - อา - มอ  =  งาม

2. ยิ้ม   สะกดได้ดังนี้    ยอ - อิ - มอ - ไม้โท =  ยิ้ม

3. อาย   สะกดได้ดังนี้    ออ - อา - ยอ  =  อาย

4.น้อย  สะกดได้ดังนี้   นอ - ออ - ยอ -ไม้โท  = น้อย

5. ข้าว  สะกดได้ดังนี้   ขอ - อา - วอ -ไม้โท  = ข้าว

6. เที่ยว   สะกดได้ดังนี้   ทอ - เอีย - วอ - เทียว - ไม้เอก = เที่ยว 

ความหมาย  

1. งาม  หมายถึง  ลักษณะที่เห้นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

2. ยิ้ม  หมายถึง  แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ  เยาะเย้ย  หรือเกลียดชัง ด้วยริมฝีปากและใบหน้า 

3. อาย  หมายถึง   รู้สึกกระดาก  รู้สึกขายหน้า

4. น้อย  หมายถึง  ตรงข้ามกับมาก  ไม่มาก

5. ข้าว หมายถึง  ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิด มีหลายพันธุ์  เช่น  ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว 

6. เที่ยว  หมายถึง  กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1