Burn Image เบิร์นแผ่นซีดี ดีวีดี ผ่าน Windows 7

     หากเรามีไฟล์ Image หรือ *.ISO เก็บไว้แล้วอยากจะนำมาเบิร์นลงแผ่น แต่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีซอฟแวร์หรือโปรแกรมสำหรับเบิร์นลงแผ่นซีดีหรือ ดีวีดี ก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Windows 7 มีฟีเจอร์พิเศษนี้มาให้แล้ว เพียงใส่แผ่นเปล่าเข้าไปในไดร์ฟ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ *.ISO จากนั้นก็เลือกไดร์ฟที่ใส่แผ่นเปล่าไว้ได้เลย

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1. เมื่อใส่แผ่นซีดี หรือดีวีดี ที่ไม่มีข้อมูล เข้าไปที่ซีดีรอม ให้ทำการคลิกเมนู Burn files to disc

2. คลิกเมนู With a CD/DVD player แล้วคลิก Next

3. ดับเบิ้ลคลิกไดร์ฟ หรือ โฟล์เดอร์งานทีต้องการเบิร์น แล้วเลือกเมนู Burn รอให้ข้อมูลทำการโหลดเสร็จ

4. เมื่อข้อมูลโหลดเสร็จแล้วให้คลิก ไดร์ฟซีดี ที่เราจะใช้เบิร์น

5. คลิกเมนู Burn to disc

6. เลือกความเร็วในการ Burn

7. รอให้การ Burn เสร็จสมบรูณ์

8. คลิกเมนู Finish เป็นการเสร็จสิ้นการเบิร์นข้อมูลด้วย Windows 7