เปลี่ยนหน้าจอเล็ก เป็นหน้าจอใหญ่ด้วยแว่นขยาย (Magnifier)

   เมื่อหน้าจอการใช้งานของโปรแกรมมีขนาดเล็ก ทำให้มองเห็นตัวอักษรหรือรูปภาพไม่ถนัด Windows 7 มีทางออกให้คุณ เพียงแค่ใช้วิธีการขยายหน้าจอ ด้วยการพิมพ์  Magnifier ลงในเมนูบาร์แล้วกด Enter หรือจะเลือกจาก Conlrol panel ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรา หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ การกด Windows พร้อมเครื่องหมาย +  และถ้าต้องการลด ให้กด Windows พร้อมเครื่องหมาย  -

วิธีการใช้ แว่นขยาย Magnifier แบบที่ 2 คือการค้นหาแบบโปรแกรม มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start  แล้วพิมพ์ข้อความ Magnifier ที่ช่องการค้นหา

 

2. จะปรากฏโปรแกรม ดังภาพที่ 2 ซึ่งจะมีขนาดให้เราเลือกขยาย

3. ตัวอย่างหน้าจอที่ถูกขยายด้วย แว่นขยาย Magnifier