แจก ปฏิทินแพลนเนอร์ 2563 ขนาดครึ่ง A4 ไว้จดบันทึกทั้งปี


แจกฟรี ปฏิทินแพลนเนอร์ 2563 ขนาดครึ่ง A4 ปรินต์ลงกระดาษไว้ใช้งานได้เลย ไม่ต้องซื้อให้เสียเงิน ดาวน์โหลดฟรี ไว้สำหรับจดบันทึกได้ทั้งปี  พร้อมแสดงวันหยุด วันพระ  ใช้กระดาษเพียง 7 แผ่น ปริ้นได้ครบ 12 เดือน

หากท่านกำลังค้นหาปฏิทินแบบวางแผนไว้สำหรับจดบันทึกนัดหมายทั้งปี เราขอแนะนำ ปฏิทินแพลนเนอร์ 2563 ขนาดครึ่ง A4 ดาวน์โหลดแล้วนำไปปริ๊นต์เพื่อไว้ใช้งานได้ทันที ปีนี้เราได้จัดทำปฏิทินขนาดครึ่งเอ 4 เพื่อลดต้นทุนกระดาษ ลดหมึกปริ้น ลดโลกร้อน เชิญดาวน์โหลดกันได้ค่ะ ^-^ 

วิธีดาวน์โหลด ปฏิทินแพลนเนอร์ 2563

- ให้คลิกขวาที่ปฏิทิน แล้วคลิกคำสั่งบันทึกรูปภาพ (Save Image ) เก็บในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปปริ๊นต์ลงบนกระดาษต่อไป

รายละเอียดปฏิทินทั้งหมด

ปฏิทินทั้งหมดมี 7 แผ่น โดยแผ่นกระดาษที่ใช้สำหรับปริ้น มีขนาดเท่ากับ 1 เอ4  ปริ๊นต์ลงกระดาษขนาด A4  จะได้ 2 เดือน เรียงตามลำดับดังนี้

ส่วนที่ 1 : ปกปฏิทินแพลนเนอร์ 2563 รวมปฏิทินครบ 12 เดือน ใน 1 หน้ากระดาษ A4

 

ส่วนที่ 2 : ปฏิทินจำนวน 12 เดือน  6 แผ่น A4 

การแก้ไขปฏิทินให้ตรงความต้องการ

ปฏิทินจะเป็นไฟล์ภาพแบบ jpg หากต้องการแก้ไข ใส่ภาพ พิมพ์ข้อความเพิ่มลงไป ท่านสามารถเปิดไฟล์เพื่อแก้ไขได้ไม่ยากด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Paint, PhotoScape, Photoshop ฯลฯ

ขอให้สนุกกับการใช้งาน เพื่อวางแผนงาน ทั้งส่วนตัวหรืองานประจำ และขอให้ทุกงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ประสบความสำเร็จ รุ่งเรือง รุ่งโรจน์