Good morning

บทเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง Goodmorning เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับการทักทายในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้การสวัสดีทักทายใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ การทักทายตอนเช้า ทักทายตอนกลางวัน และทักทายตอนเย็น ในบทเรียนนี้ยังมีเพลงสนุกๆ ให้เด็กๆได้ฝึกร้องและเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่น่าสนใจมากมาย

คำศัพท์ในบทเรียน

good morning    หมายถึง สวัสดีช่วงเช้า ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน จนถึงเวลาก่อนเที่ยงวัน

good afternoon  หมายถึง สวัสดีช่วงกลางวัน ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงวัน จนถึงเวลาก่อนหกโมงเย็น 18.00 น.

good evening    หมายถึง สวัสดีช่วงเย็น ตั้งแต่เวลาหลังหกโมงเย็น 18.00 น.

 เนื้อเพลง 

Good morning          Clap your hands

Step your feet         and spin around

สวัสดียามเช้า             พวกเรามาปรบมือ

กระทืบเท้า หนึ่ง  สอง  สาม     แล้วหมุนไปรอบตัว

Good afternoon       wash your hands

shake your head       and spin around

สวัสดียามบ่าย            เด็กๆไปล้างมือ

ผงกหัว วัน ทู ทรี        แล้วหมุนไปรอบตัว

Good evening         take your bag

wave your hands     go back home

สวัสดีตอนเย็น           เราหยิบกระเป๋าขึ้นมา

จากนั้นเราโบกมือลา   แล้วกลับบ้านของเรา

Good night             drink your milk

brush your teeth     and close your eyes

ราตรีสวัสดิ์ทุกคน         เด็กดีดื่มนมก่อนนอน

แปรงฟันตามแม่สอน     จะนอนแล้วเราหลับตา

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2