สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form

การสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form สามารถใช้ทดสอบและวัดความรู้ของผู้เรียนได้จริง วิธีการสร้างข้อสอบมีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังเลือกธีมในการตกแต่งข้อสอบให้ข้อสอบมีความน่าสนใจอีกด้วย การใช้ Google Form ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.google.com

2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์ ของ Gmail  เช่น    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และ ใส่รหัสผ่าน Password

3. คลิกจุดรวมแอปพลิเคชั่นของ Google 9 จุด

4. คลิกเมนู ไดร์ฟ

5. คลิก เมนู  ใหม่   

6. คลิกเพิ่มเติม

7. คลิก เมนู Google ฟอร์ม

8. การตั้งค่าฟอร์ม

ให้เลือก # แสดงแถบแสดงความคืบหน้าที่ด่านล่างของหน้าแบบฟอร์ม 

เริ่มต้นสร้าง ข้อสอบออนไลน์   จาก Google Form

1. หัวข้อคำถาม ให้พิมพ์ชื่อสกุล

2. เลือกประเภทคำถาม

3. เสร็จแล้วคลิก คำถามที่ต้องตอบ และ กดปุ่ม เสร็จ