หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์  Robot  GUN

Robot   GUN   คือ การสร้างปืนมอเตอร์อเนกประสงค์ ที่เกิดจากแนวคิดที่ว่า เราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่าง ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่า ใช้มอเตอร์เพียง 1 อัน และ ถ่าน AA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้น หุ่นยนต์ปืนมอเตอร์อเนกประสงค์ ที่สามารถทำงานได้ ตามความต้องการเพียงเปลี่ยนหัวอุปกรณ์ที่มอเตอร์  Robot  GUN  จึงเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถพัฒนาไปสู่สิ่งประดิษฐ์ประเภทของใช้ที่สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกด้วย.

แนวคิดการออกแบบ

          ออกแบบ Robot  GUN   ภายใต้หลักการเรียนรู้บูรณาการสู่ STEM ศึกษา  ดังนี้                                                                   

    

 หุ่นยนต์ Robot Gun สู่ STEM ศึกษา

  1. S ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเลือกวัสดุสำหรับสร้าง Robot GUN คือ การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้  และวัสดุนั้นสามารถนำมาใช้ได้จริง
  2. T ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้ และออกแบบสิ่งประดิษฐ์ให้ทันสมัย สามารถใช้งานได้จริง
  3. E ใช้หลักการทางวิศวกรรม ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ รู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น มอเตอร์   ถ่าน   และสายไฟ   เป็นต้น
  4. M ใช้หลักการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการวัดขนาด และออกแบบรูปร่าง

วัสดุที่ใช้ 

1. วัสดุทำ ROBOT GUN

1.1. กระดาษลังกล่องนมโรงเรียน

1.2. กระดาษสา          

1.3 กาวน้ำ/กาวแท่ง

1.4. มอเตอร์       1   อัน

1.5. ถ่าน AA       2   ก้อน                 

1.6. รังถ่าน        1    อัน

1.7 สายไฟขนาดเล็ก 2   เส้น                  

1.8. สวิตซ์              1   อัน

2. วัสดุ (หัวเปลี่ยน) สำหรับใช้ทำงานที่มอเตอร์

2.1 ฝาขวดน้ำดื่ม ( ใช้ทำหัวสำหรับใส่มอเตอร์ )

2.2 ฟองน้ำและสก๊อตไบร์ ( ทำที่ขัดล้างจาน )

2.3 ฟองน้ำแบบยาว ( ทำที่ขัดล้างแก้ว )

2.4 แปรงสีฟัน ( ทำแปรงขัดพื้น/ผนัง )

2.5 ฝาน้ำอัดลม/กระป๋องน้ำอัดลม ( ทำใบพัดตัดวัสดุแบบบาง )

2.6 ขวดน้ำพลาสติก ( ทำใบพัด พัดลม )

2.7 ก้านพลาสติกลูกอมอมยิ้ม ( ทำที่ตีไข่/คนกาแฟ )

2.8 ขนไก่/ฟองน้ำ ( ทำที่ปัดฝุ่นละออง )

2.9 สายออกซิเจน/ลูกโป่ง ( ทำที่สูบลูกโป่งขนาดเล็ก )    

2.10 กระดาษทราย/สว่านขนาดเล็ก ( ทำที่ขัดวัสดุและเจาะวัสดุ )

 ปัญหาที่เกิดขึ้น

         ด้วยข้อจำกัดของขนาดกำลังไฟฟ้าในถ่าน AA  ทำให้การทำงานของ Robot  GUN  มีพลังงานไฟฟ้าน้อย ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง