วิดีโอสอนการติดตั้งโปรแกรมผ่านไมโคร sd card บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC วิดีโอนี้เป็นการยกตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายบนเครื่องแท็บเล็ต OTPC ของนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งมีโปรแกรมป้องกันทั้งหมด 4 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมีการติดตั้งที่คล้ายกัน

พื้นฐานขั้นแรกของการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรม ผ่านไมโคร sd card บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  มีดังนี้

1.แตะเมนูแอปพลิเคชั่นรวม

2.แตะเมนูการตั้งค่า

3.แตะเมนู ความปลอดภัย

4.แตะเมนู ไม่รู้จักที่มา เพื่อเลือกให้เครื่องแท็บเล็ตติดตั้งดปรแกรมจากไฟล์ .apk ได้

5.เลือก App การติดตั้ง

6.แตะเมนูติดตั้ง

7.เลือก TF การ์ด

8.เลือกโปรแกรมที่ติดตั้ง

โปรแกรมป้องกันการเข้าเว็บไซต์ผิดกฎหมาย บนเครื่องแท็บเล็ต ป.1 มีทั้งหมด 4 โปรแกรมได้แก่

1.AutoAfaria.apk

2.ChildBrowser.apk

3.FollowBook.apk

4.MoEAfaria.apk