Scratch การวาดรูปเรขาคณิต  เนื้อหานี้ประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Scratch วาดภาพการ์ตูนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต ด้วยการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Scratch

รูปเรขาคณิตที่ใช้โปรแกรม Scratch  วาด ได้แก่ รูป สามเหลี่ยม , สี่เหลี่ยม , ห้าเหลี่ยม , หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม

นอกจากเนื้อหานี้แล้ว ยังได้เพิ่มเติมการวาดภาพ ดาวกระจาย และการวาดภาพบันได ซึ่งรายละเอียดการวาด มีดังนี้

Scratch if on edge bounce ชนขอบสะท้อนกลับ  สำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ จะประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ

1. การลงชื่อเข้าใช้งาน เช่น ให้ตัวละครแสดงชื่อผู้กรอกข้อมูล

2. การสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหว เมื่ชนขอบให้สะท้อนกลับ  if on edge, bounce

3. การเปลี่ยนตัวละคร เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด Switch Costume  หรือ Next  Costume   รายละเอียดมีดังนี้

 

Scratch วาดรูปธงชาติไทย เป็นเนื้อหาที่แนะนำให้นักเรียนใช้บล็อกคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม เพื่อสร้างให้ตัวละครสามารถวาดรูปได้ ซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำการเขียนโค้ด หรือใช้บล็อกคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครวาดรูปธงชาติไทย และตัวอย่างนี้อยู่ในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ชั้น ป.4 ของ สสวท. ชื่อเรื่อง ปักธงชาติไทย รายละเอียดของบล็อกคำสั่งวาดรูปธงชาติไทย มีดังนี้

Scratch สร้างตัวละครเคลื่อนที่ด้วยคำสั่ง Glide  เป็นเนื้อหาที่อธิบายวิธีการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ ซึ่งทำได้ด้วยการใช้บล็อกคำสั่ง Glide

เทคนิคของการใช้คำสั่งนี้ เราจะต้องสังเกตว่า ตำแหน่งที่เราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปนั้นมีค่า x และ y เท่าไหร่ เมื่อเราทราบแล้วก็นำค่า x และ y มาใส่ในบล็อกคำสั่ง Glide

ตัวอย่างที่จะอธิบายวิธีการทำ เป็นตัวอย่างจาก หนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 ของ สสวท. มีดังนี้ 

Scratch สร้างการ์ดอวยพร การ์ตูนพูดได้ รายละเอียดของเนื้อหาเรื่องนี้เป็นการบอกวิธีการตกแต่งฉากหลังในโปรแกรม Scratch และการนำตัวละครเข้ามาใช้งาน ซึ่งเราจะต้องสร้างให้ตัวละครมีลักษณะพูดได้โดยแสดงเป็นข้อความออกมา นอกจากนี้ เราจะต้องให้ตัวละครสลับกันพูดได้ด้วย ซึ่งเทคนิคการทำให้ตัวละครใน Scratch สามารถสลับกันพูด รู้จักรอให้ตัวละครตัวอื่นพูดเสร็จก่อน ตัวละครถัดไปถึงจะพูดได้ วิธีการทำมีดังนี้

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม scratch เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง การเพิ่มตัวละคร ในโปรแกรม Scratch  การเลือกตัวละคร การตกแต่งตัวละคร การแสดง การกำหนดขนาด และทิศทางการหันหน้าของตัวละคร รวมถึงการเปลี่ยนฉากหลัง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ในเนื้อหานี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ควรรู้จัก ในการเขียนโค้ดที่โปรแกรม scratch นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังต้องรู้จักบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจ รายละเอียดมีดังนี้

Scratch คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มาต่อหรือนำมาซ้อนกันเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการ

ประโยชน์ของโปรแกรม Scratch  ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดแบบ สร้างสรรค์ คิดเหตุผลอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข