เพลง  ๑  สัปดาห์ มี  ๗  วัน

๑   สัปดาห์  มี  ๗  วัน  มีสี มีสันมากมาย        วันทุกวันช่างสดใสตามสีที่เราท่องจำ

สีแดง  คือ วันอาทิตย์                                 สีเหลือง ก็คือ วันจันทร์

สีชมพู  วันอังคาร                                      สีเขียว ก็คือ วันพุธ

สีส้ม  วันพฤหัสบดี                                   สีฟ้า ก็ วันศุกร์ไง

สีม่วงนั้นแสนสบาย เพราะคือ วันเสาร์

เพลง  ๑  ปี  มี  ๑๒  เดือน

๑  ปี  มี  ๑๒  เดือน   ท่องจำให้มันขึ้นใจ     เดือนที่ลงท้ายด้วย  คม  จะมี  ๓๑  วัน

เช่น มกราคม  เช่น  มีนาคม                     ท่องจำให้มันขึ้นใจ  เดือนที่ลงท้ายด้วย  ยน  จะมีเพียง  ๓๐  วัน

เช่น เมษายน  เช่น  มิถุนายน                   มีอีกหนึ่งเดือนพิเศษ

ชื่อเดือน  กุมภาพันธ์  มี  ๒๘  หรือ  ๒๙  วัน

 

 

ดังนั้น  เดือนที่มี  ๓๑  วัน คือ

1. เดือนมกราคม

2. เดือนมีนาคม

3. เดือนพฤษภาคม

4. เดือนกรกฎาคม

5. เดือนสิงหาคม

6. เดือนตุลาคม

7. เดือนธันวาคม

เดือนที่มี  ๓๐  วัน คือ

1. เดือนเมษายน

2. เดือนมิถุนายน

3. เดือนกันยายน

4. เดือนพฤศจิกายน

เดือนที่มี  ๒๘ หรือ  ๒๙  วัน   คือ   เดือนกุมภาพันธ์


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1