หลังจากที่เราทำการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งค่าสื่อการเรียนรู้เพื่อให้การทำงานของสื่อ มีความเสถียร ไม่เกิดข้อบกพร่อง โดยการตั้งค่าของสื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 จะเป็นการตั้งค่าชี้ตำแหน่งที่อยู่ เพื่อการเรียกใช้ไฟล์สื่อมาทำการเรียนรู้ จากการใช้สื่อการเรียนรู้ชั้น ป.2 บางท่านอาจจะพบปัญหา การเรียกใช้งานของสื่อไม่ตอบสนอง ซึ่งวิธีการแก้ไขก็จะต้องมาทำการตั้งค่าชี้ตำแหน่งที่อยู่ของสื่อให้ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1.แตะแอปพลิเคชั่นของ ป.2 เช่น Books

2.แตะเครื่องมือการตั้งค่า

3.ที่ source file แตะ Browse เพื่อเลือกตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์

4.แตะโฟล์เดอร์  SD CARD

5.แตะโฟล์เดอร์ OBECPDFP2 โดยจะต้องเลือกตำแหน่งโฟล์เดอร์เดียวกันกับ Save to (แถวบน)

6.แตะปุ่ม OK และแตะ  SAVE

 7.แตะเลือกบทเรียน และเปิดอ่านหนังสือ e-Books ด้วย Adobe Reader