เนื้อเรื่อง 

แมว เอ๋ย แมว เหมียว    รูปร่าง ประเปรียว  เป็นนักหนา    ร้องเรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยว ก็มา   เคล้า แข้ง เคล้า ขา น่าเอ็นดู

รู้จัก เอา รัก เข้า ต่อตั้ง  ค่ำ ค่ำ ซ้ำนั่ง ระวังหนู   ควรนับว่ามันกตัญญู   พอดู อย่างไว้  ใส่ใจเอย 

คำศัพท์ที่น่าสนใจในเนื้อเรื่อง

1. แมว  หมายถึง  ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ขนยาวนุ่ม  มีหลายสี  

2. ประเปรียว   หมายถึง  มีรูปร่าง หรือ ท่าทางปราดเปรียวมีลักษระคล่องแคล่วว่องไว

3. เคล้า  หมายถึง  คลอเคลีย

4. กตัญญู  หมายถึง  รู้คุณท่าน 

5. ใส่ใจ  หมายถึง  คิดฝักใฝ่  ตรึกตรอง 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแก่เรา ดังตัวอย่างแมวในเรื่องนี้ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณด้วยการนั่งเฝ้าระวังหนูให้เจ้าของ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1