นิทานเรื่อง  กระต่ายกับเต่า   กระต่ายตัวหนึ่ง เห็นเต่าคลานมาก็หัวเราะเยาะว่า เต่าขาสั้น เดินช้า  เต่าจึงตอบไปว่า "ถึง ท่านจะวิ่งเร็ว รากับลมพัด และขาเราจะสั้น กว่าขาของท่านก็จริงอยู่ แต่เราอยากจะลองดี เดินแข่งกับท่าน ท่านจะว่ากระไร"  กระต่ายได้ยินเต่าท้า ดังนั้น ก็นึกกระหยิ่มใจ ตกลงจะวิ่งแข่งด้วย จึงพร้อมกันไปหา หมาจิ้งจอก บอกความที่ตกลงกัน แล้วก็ตั้งให้  เมื่อถึงวันนัด สัตว์ทั้งสอง ก็มาตั้งต้น แข่งในที่ที่ หมาจิ้งจอกชี้ให้  เต่าเมื่อตั้งต้นออกเดินก็ก้มหน้า คลาน ลัด ตัด ตรง ไป ทีละน้อยๆ จนถึงที่สุด ฝ่าย กระต่ายถือดี ในฝีเท้า ของตนว่า วิ่งได้เร็วกว่าเต่าก็ชะล่าใจ ครั้นตื่นขึ้นตกใจ กลัวว่าจะไล่ เต่าไม่ทันจึงรีบกระโจนไปโดยเร็ว ก็พบเต่าไปถึงก่อนเสียแล้ว 

ข้อคิดจากเรื่อง 

ความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะอาจทำให้ภัยมาถึงตัวเองได้  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเหมือนอย่างที่เต่าได้พบ 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1