การสะกดคำมาตราแม่กก และแม่กด

ความหมายของคำ 

1. ปาก  หมายถึง  อวัยวะที่อยู่บริเวณใบหน้า  มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหาร และใช้สำหรับเปล่งเสียง

2. ถูก  หมายถึง  ความจริงหรือสิ่งที่กำหนดไว้

3. โบก  หมายถึง  ทำให้เคลื่อนไหวไปมา

4. ผูกเชือก  หมายถึง  เอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน  เพื่อทำให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่นๆ

5. ปลูกผัก  หมายถึง  เอาเมล็ดใส่ลงในดิน หรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือให้เจริญเติบโต

เรื่อง ทบทวนการผันวรรณยุกต์

อักษรไทย แบ่งได้เป็น  อักษรกลาง  อักษรสูง  และอักษรต่ำ

อักษรกลาง   ผันวรรณยุกต์   ได้  5  เสียง  ได้แก่  เสียง สามัญ  เอก  โท  ตรี  จัตวา    เช่น  กา   ก่า   ก้า   ก๊า   ก๋า

อักษรสูง  ผันวรรณยุกต์   ได้ 3  เสียง  ได้แก่  เสียง เอก  โท   จัตวา  เช่น  ข่า  ข้า  ขา  อักษรสูง มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา

อักษรต่ำ  ผันวรรณยุกต์   ได้ 3  เสียง  ได้แก่  เสียงสามัญ   โท   ตรี  เช่น  งา  ง่า ง้า   อักษรต่ำ :  ผันวรรณยุกต์เอก  จะออกเสียงโท   ผันวรรณยุกต์โท  จะออกเสียงตรี

เรื่อง ทบทวนการสะกดคำ ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของตัวอย่างต่อไปนี้

1. กราบ   การแจกลูกสะกดคำ  คือ  กอ - รอ - อา - บอ  อ่านว่า  กราบ

2. เหมือน  การแจกลูกสะกดคำ  คือ  หอ - มอ - เอือ - นอ  อ่านว่า  เหมือน

3. ความ   การแจกลูกสะกดคำ  คือ คอ - วอ - อา - มอ   อ่านว่า  ความ

4. พลาย  การแจกลูกสะกดคำ  คือ พอ - ลอ - อา - ยอ  อ่านว่า พลาย

5. แปรง  การแจกลูกสะกดคำ  คือ  ปอ - รอ - แอ - งอ  อ่านว่า แปรง

ความหมาย 

1. กราบ   หมายถึง  แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก  แล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้น

2. เหมือน  หมายถึง  อย่างเดียวกัน  มีลักษณะไม่ต่างกัน 

3. ความ   หมายถึง  เนื้อเรื่อง  เนื้อหาใจความที่สำคัญ 

4. พลาย  หมายถึง  เรียกช้างตัวผู้ว่า  ช้างพลาย

5. แปรง  หมายถึง  สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์  พลาสติกแข็ง ลวด สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือ ขัดถูสิ่งของอื่นๆ

นิทานเรื่อง  กระต่ายกับเต่า   กระต่ายตัวหนึ่ง เห็นเต่าคลานมาก็หัวเราะเยาะว่า เต่าขาสั้น เดินช้า  เต่าจึงตอบไปว่า "ถึง ท่านจะวิ่งเร็ว รากับลมพัด และขาเราจะสั้น กว่าขาของท่านก็จริงอยู่ แต่เราอยากจะลองดี เดินแข่งกับท่าน ท่านจะว่ากระไร"  กระต่ายได้ยินเต่าท้า ดังนั้น ก็นึกกระหยิ่มใจ ตกลงจะวิ่งแข่งด้วย จึงพร้อมกันไปหา หมาจิ้งจอก บอกความที่ตกลงกัน แล้วก็ตั้งให้  เมื่อถึงวันนัด สัตว์ทั้งสอง ก็มาตั้งต้น แข่งในที่ที่ หมาจิ้งจอกชี้ให้  เต่าเมื่อตั้งต้นออกเดินก็ก้มหน้า คลาน ลัด ตัด ตรง ไป ทีละน้อยๆ จนถึงที่สุด ฝ่าย กระต่ายถือดี ในฝีเท้า ของตนว่า วิ่งได้เร็วกว่าเต่าก็ชะล่าใจ ครั้นตื่นขึ้นตกใจ กลัวว่าจะไล่ เต่าไม่ทันจึงรีบกระโจนไปโดยเร็ว ก็พบเต่าไปถึงก่อนเสียแล้ว 

ข้อคิดจากเรื่อง 

ความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะอาจทำให้ภัยมาถึงตัวเองได้  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเหมือนอย่างที่เต่าได้พบ 

เนื้อเรื่อง  อายจัง  อายจัง

ใบโบกใบบัว  แต่งตัวสวยสวย  ภูผาไปด้วย    ร่วมงานหรรษา ใบโบกส่งไม้ ประธานรับมา เพราะได้เวลา  ตีฆ้องนำทาง  พอเสียงเพลงดัง  ช้างต่างจัดแถว ช้างน้อยแน่แน่ว  วิ่งสุดแรงช้าง  

เดินตามกันไป  ใช้งวงจับหาง ชวนกันเหยาะย่าง  ตามจังหวะเพลง  รายการสุดท้าย  ช้างระบายสี ใบโบกเร็วรี่  แสดงความเก่ง  ภูผาส่งแปรง  ใบโบกแสดงเอง มือแปรงละเลง   ภูผาจังงัง

คนดูชอบใจ  ช้างน้อยแสนรู้ ใบบัวโบกหู  อายจัง  อายจัง

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

การที่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง  และความมีระเบียบวินัยสื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1