คำศัพท์น่ารู้ในบทเรียน   เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก  รู้จักคำนำเรื่อง

1. ยก   หมายถึง  เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิม

2. ฆ้อง  หมายถึง เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง  ทำด้วยโลหะผสม  มีปุ่มตรงกลางสำหรับตี

3. ม้วน  หมายถึง  หมุนพันเข้าไปให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอก

4. ปรบมือ  หมายถึง  เอาฝ่ามือ 2 ข้าง ตบกันหลายๆครั้งให้เกิดเสียง

5. แปรง  หมายถึง   สิ่งที่ทำด้วยขนสัตว์  ลวด ฯลฯ ใช้ปัด หวี สีฟัน  หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ

6. แต่งตัว  หมายถึง  สวมเสื้อผ้า  เครื่องประดับ  เพื่อตกแต่งให้ร่างกายสวยงาม

7. ระบายสี  หมายถึง  ลงสี  ป้ายสี  แต้มสี

8. ขอบคุณ   หมายถึง  คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ  (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่)

9. นักท่องเที่ยว   หมายถึง   ผู้ที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ  เพื่อความเพลิดเพลิน

10. พวงมาลัย      หมายถึง  พวงดอกไม้ที่ร้อยด้วยด้าย และเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้ดอกไม้  กลีบดอกไม้  และใบไม้มาร้อยเข้าด้วยกัน

เนื้อเรื่อง 

แมว เอ๋ย แมว เหมียว    รูปร่าง ประเปรียว  เป็นนักหนา    ร้องเรียก เหมียว เหมียว เดี๋ยว ก็มา   เคล้า แข้ง เคล้า ขา น่าเอ็นดู

รู้จัก เอา รัก เข้า ต่อตั้ง  ค่ำ ค่ำ ซ้ำนั่ง ระวังหนู   ควรนับว่ามันกตัญญู   พอดู อย่างไว้  ใส่ใจเอย 

คำศัพท์ที่น่าสนใจในเนื้อเรื่อง

1. แมว  หมายถึง  ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ขนยาวนุ่ม  มีหลายสี  

2. ประเปรียว   หมายถึง  มีรูปร่าง หรือ ท่าทางปราดเปรียวมีลักษระคล่องแคล่วว่องไว

3. เคล้า  หมายถึง  คลอเคลีย

4. กตัญญู  หมายถึง  รู้คุณท่าน 

5. ใส่ใจ  หมายถึง  คิดฝักใฝ่  ตรึกตรอง 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแก่เรา ดังตัวอย่างแมวในเรื่องนี้ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณด้วยการนั่งเฝ้าระวังหนูให้เจ้าของ

เนื้อเรื่อง

บ้านฉันมีเพื่อน  เพื่อนฉันคือแมว  ฉันรักเพื่อนฉัน  เพราะฉันรักแมว     มันส่งเสียงร้อง  ทำนองของแมว  ร้องเรียกเหมียวๆ ฉันเหลียวหาแมว

มันไล่จับหนู  เพราะหนูกลัวแมว  ทุกวัน ทุกวัน ฉันคอยเลี้ยงแมว   กับข้าว กับปลา  หามาให้แมว  ฉันชอบร้องเพลง  ร้องเพลงของแมว

เราอ่าน  เราเขียน  เราเรียนเรื่องแมว มาเรียนมารู้  ดูตัวอย่างแมว   มาเถิดมาร้อง  ทำนองเพลงแมว  

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

รู้จักธรรมชาติของแมวว่าชอบจับหนู และส่งเสียงร้อง เหมียว เหมียว จากส่วนที่บอกว่า มันส่งเสียงร้อง ทำนองของแมว  ร้องเรียกเหมียว เหมียว ฉัน เหลียว หาแมว และ มันไล่จับหนู  เพราะหนูกลัวแมว

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

1. เดิน  หมายถึง  ยกเท้าก้าวไป

2. ป่า  หมายถึง  ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมา

3. ตัวโก่ง  หมายถึง  ตัวโค้ง

4. อร่อย  หมายถึง  มีรสดี

5. ดินโป่ง  หมายถึง  ดินรสเค็ม  สัตว์ป่าชอบกิน

ข้อคิดจากเรื่อง  

แม้จะเป็นสัตว์แต่ก็รู้จักการแบ่งปัน  เหมือนอย่างที่ใบโบก ใบบัว แบ่งดินโป่งมาให้ภูผากินด้วยกัน  แม้จะเป็นของที่ใบโบก ใบบัวชอบ 

มาตรา แม่ ก กา คือ มาตราที่ไม่มีตัวสะกด  เช่น  ฝา   หอ   พ่อ   เข่า   เสา 

ความหมายคำในบทเรียน

ฝา  หมายถึง  เครื่องปิดภาชนะต่างๆ

หอ  หมายถึง  เรือนหรืออาคารซึ่งใช้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง

พ่อ  หมายถึง  ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก

เข่า  หมายถึง  ส่วนที่ต่อระหว่างขา ส่วนบนกับขาส่วนล่าง สำหรับคู้ขาเข้าและเหยียดขาออก

เสา  หมายถึง  ท่อนไม้หรือแท่งคอนกรีตที่ใช้เป็นหลัก หรือ เป็นเครื่องรองรับสิ่งอื่น

มาตรา แม่ กง  คือ มาตราที่มีตัว ง  เป็นตัวสะกด  เช่น  ช้าง    จูง    วิ่ง    คาง  หาง


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1