การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  เป็นการวัดความยาวโดยวิธีที่ง่ายสำหรับเด็กๆ เราจะกำหนดการวัดให้เป็นหน่วย ซึ่งในบทเรียนนี้จะเป็นการสอนเรื่องการวัดแบบเริ่มต้น ซึ่งน้องๆจะได้เข้าใจพื้นฐานหลักการในการวัดได้ดีขึ้น

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1