การนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องแท็บเล็ต OTPC  ใช้เมื่อคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้ว เราสามารถทำการคัดลอกข้อมูลต่างๆเขาไปในเครื่องแท็บเล็ตได้ ซึ่งในเครื่องแท็บเล็ตจะมีโฟล์เดอร์ย่อยต่างๆไว้เก็บข้อมูล จากตัวอย่างเป็นการนำแอปพลิเคชันภาพนอก หรือ แอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล apk มาติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งการ นำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องแท็บเล็ต โดยมีวิธีการทำดังนี้

1.แตะเมนูรวมแอปพลิเคชั่น

2.เลือกเมนูการตั้งค่า

3.เลือกเมนู ความปลอดภัย

4.เลือกเมนู ไม่รู้จักที่มา แตะให้เป็นเครื่องหมายถูก เพื่อเลือกให้นำแอปพลิเคชันภาพนอก หรือ แอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล apk มาติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ต ได้

5.แตะเมนูตกลงยอมรับ แอปพลิเคชันภายนอก

6.คัดลอกแอปพลิเคชันภายนอก จากไดร์ที่จัดเก็บ โดยการคลิกขวา แล้ว copy

7.ดับเบิ้ลคลิกไดร์แท็บเล็ต แล้วเลือกโฟล์เดอร์ Download คลิกขวา เลือก Paste