การติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล.apk บนเครื่องแท็บเล็ต OTPC  คือ การนำแอปพลิเคชันภายนอก หรือ แอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล .apk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มาจาก Play store มาติดตั้งในเครื่องแท็บเล็ต จำเป็นตั้งมีรหัสเฉพาะเพื่อการติดตั้ง หรือบางแอปพลิเคชันไม่มีก็ได้ เราสามารถติดตั้งได้ดังนี้

ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากไฟล์นามสกุล.apk

1.แตะเมนูรวมแอปพลิเคชั่น

2.แตะเมนู เครื่องการติดตั้ง

3.แตะเมนู ติดตั้ง

 4.แตะเมนูหน่วยความจำภายใน

5.แตะเมนูดาวน์โหลด

6.เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ

7.ใส่รหัสผ่านแล้วคลิกตกลง