สิ่งของต่างๆรอบตัวเรา ทุกอย่างมีน้ำหนัก เช่น ยาสีฟัน แก้ว สบู่ ดินสอ ยางลบ ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนัก วัสดุที่มีลักษณะเหมือนกัน ถ้ามีขนาดใหญ่กว่า จะทำให้มีน้ำหนักมากกว่า

การนำวัสดุมาชั่ง ที่เครื่องชั่งสองแขน มีหลักการดังนี้

1. น้ำหนักเท่ากัน ระดับแขนของเครื่องชั่ง อยู่ในระดับเดียวกัน

2. น้ำหนักมากกว่า แขนของเครื่องชั่งด้านนั้นจะเอียงลงมากกว่า

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1