สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย  เรื่อง การสะกดคำที่มากกว่า 1 พยางค์  การแจกลูกสะกดคำ สระ อะ , สระอิ , สระอึ , สระอุ ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้ว ในบทเรียนนี้เราจะสะกดคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์ คือการสะกดคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ เช่น  มะลิ มีการการประสมคำระหว่าง สระอะ และ สระอิ  และมีหลักการสะกดคำดังนี้ 

มะลิ  อ่านว่า  มอ - อะ -มะ - ลอ - อิ - ลิ  อ่านว่า มะลิ

กะทิ  อ่านว่า  กอ - อะ -กะ - ทอ - อิ - ทิ  อ่านว่า กะทิ

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1