เสียง โป๊ก เป๊ก กรุ๋ง กริ๋ง ดังที่หลังบ้าน          ภูผา  ชะโงก ดู ที่ หน้าต่าง ใบโบก ใบบัว กำลัง ทำอะไร

อ๋อ ใบโบก ใบบัว กำลัง กินสับปะรด กองโต    ช้าง น้อย อิ่ม แล้ว ภูผา พา เพื่อนช้าง ไป อาบน้ำ

ทั้ง เด็ก ทั้ง ช้าง วิ่ง แข่ง กัน ไป ที่ ลำธาร      ใบโบก ใบบัว คู้เข่า ลง แช่ ตัว ในลำธาร

ใบโบก ใบบัว ใช้งวง พ่น  น้ำ ใส่ ตัว              ภูผา  ใช้  ผ้า  ถูหลัง  ถูขา   ถูหู

ทำความสะอาด ให้ ใบโบก ใบบัว                  ภูผา อาบน้ำ ให้ เพื่อน ช้าง 

ลูกช้าง พ่น น้ำ ใส่ ภูผา                              ใบโบก ใบบัว อาบน้ำ ให้เพื่อน เด็ก

เสียงเด็กหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า                          เสียงช้างร้องเอิ๊ก เอิ๊ก แอ๊ก แอ๊ก ดังลั่น ลำธาร

ทั้ง  เด็ก  ทั้ง  ช้าง                                    เพื่อน รัก เพื่อน เล่น  ต่าง มี ความสุข

 

คำที่นำมาแต่งประโยค มีดังนี้ 

1. ถู   หมายถึง เช้ดโดยวิธีใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด

2. วิ่ง  หมายถึง  ก้าวไปโดยเร็วยิ่งกว่าเดิน

3. หัวเราะ หมายถึง  เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ 

4.อาบน้ำ หมายถึง  การทำความสะอาดร่างกายด้วยการใช้น้ำ

5.สับปะรด  หมายถึง   ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดิน ใบเป็นกาบยาว ขอบใบมีหนาม ผลมีตาโดยรอบ กินได้รสเปรี้ยวๆ หวานๆ 

แต่งประโยคได้ดังนี้

1. ถู  = ภูผาช่วยแม่ถูบ้าน

2.วิ่ง  = ภูผาวิ่งแข่งกับเพื่อนๆ

3.หัวเราะ = ภูผาหัวเราะกับเพื่อนๆ

4.อาบน้ำ = ภูผากำลังอาบน้ำ

5.สับปะรด = ภูผาชอบกินสับปะรด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1