เรียนรู้เรื่องช้างอาบน้ำ ด้วยบทร้อยกรอง โดยมีเนื้อหาบทร้อยกรอง ดังนี้

ชวนช้างไปอาบน้ำ  แสนชื่นช่ำน้ำเย็นใส

เพื่อนเด็กอาบน้ำให้  ถูที่หลัง ขา และหาง

เพื่อนช้างพ่นน้ำใส่  อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้าง

อาบพลาง หัวเราะพลาง  คนรักช้าง ช้างรักคน

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1