1. ตัวอย่าง การแจกลูกสะกดคำ ของอักษรกลาง

1. สระโอะ  เช่น  โปะ   มีการแจกลูกคำดังนี้  ปอ + โอะ  อ่านว่า โปะ

2. สระโอ เช่น  โต   มีการแจกลูกคำดังนี้   ตอ + โอ  อ่านว่า โต

3.สระเอาะ เช่น เกาะ   มีการแจกลูกคำดังนี้   กอ + เอาะ  อ่านว่า  เกาะ

4. สระออ  เช่น  กอ  มีการแจกลูกคำดังนี้   กอ + ออ  อ่านว่า กอ

ความหมาย 

1. เกาะ  หมายถึง จับหรือยึดสิ่งใดไว้เพื่อทรงอยู่

2. กอ  หมายถึง  กลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดจากเหง้าเดียวกัน  เช่น  กอหญ้า  กอแขม  กอไผ่

3. โต  หมายถึง มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกัน

4. เจาะ  หมายถึง  ทำให้เป็นช่องเป็นรู

5. จอ หมายถึง ผ้าขาวที่ขึงไว้สำหรับเชิดหนัง หรือฉายภาพยนต์  หรือ สิ่งที่มีลักษรธคล้ายคลึงเช่นนั้น  เช่น จอโทรทัศน์

พยัญชนะไทยมี 44 ตัว  คือ  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ  และ พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้

1. อักษรสูง 11 ตัว ได้แก่  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห  

2. อักษรกลาง 9 ตัว  ได้แก่  ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ 

3. อักษรต่ำ  24 ตัว   ได้แก่  ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

สระ ที่ควรรู้จักในบทเรียนนี้คือ  สระโอะ   สระเอาะ  สระ ออ  สระเออะ  สระเออ  สระเอือ

เครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! )  หรือ เครื่องหมายตกใจ  เช่น  อะไรนั่น !  งูสีดำตัวใหญ่ แผ่แม่เบี้ย ขวางทาง ลูกช้าง ทั้งสอง ยืนตัวแข็ง ไม่โบกหู ไม่แกว่งหาง

เนื้อหาเรื่อง  เกือบไป

หลังฝนตกหนัก  พ่อ พาพลายมะปิน  พลายมะคา  และช้างพลาย ของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วย ลากต้นไม้ที่ล้ม ขวางถนน ภูผา ขอไปกับพ่อ พาใบโบก  ใบบัว  ไปด้วย พ่อกับภูผา  ขี่คอ พลายมะปิน มีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากันเดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้น ภูผารู้ว่าเพื่อนๆเดิมตามมา เพราะมีเสียง กระดึง และ กระพรวน ดังตลอดเวลา แล้วจู่ๆ เสียงโป๊ก เป๊ก เสียง กรุ๋งกริ๋ง  เงียบไป ภูผา หันไปดู อะไร นั่น งูสีดำตัวใหญ่ แผ่แม่เบี้ย ขวางทาง ลูกช้าง ทั้งสองยืนตัวแข็ง ไม่โบกหู ไม่ แกว่งหาง ต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่ แล้ว งู ก็เลื้อยเข้าป่าไป  ใบโบก ใบบัว ตกใจกลัว ส่งเสียงร้อง  วิ่งชูงวง เข้ามาเกาะ หาง พลายมะปิน ทันที  โถ น่าสงสาร ใบโบก ใบบัว เกือบถูกงู กัด  งูตัวใหญ่ น่ากลมัวจริงๆ เกือบไป เกือบไป 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องเกือบไป 

ไม่ควรอยู่ในความประมาท เพราะอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอ เพียงแค่เวลาเพียงสั้นๆ เช่น ใบโบก ใบบัว เกือบถูกงูดำตัวใหญ่กัด แต่ยังดีที่งูตัวนั้นเลื้อยเข้าป่าไป ใบโบก ใบบัวจึงปลอดภัย 

เนื้อหาเรื่องเกือบไป เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ ที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งคำศัพท์ในบทเรียนเรื่อง เกือบไป รู้จักคำนำเรื่อง มีดังนี้

1. ป่า 2. ขี่ 3. ขวาง 4. เล่น 5. เกาะ

6. แกว่ง 7. ฝน 8. ตก 9. ถนน 10. ต้นไม้

11. แผ่แม่เบี้ย

จับคู่คำ น่ารู้

1. ขวางถนน     2. ต้นไม้     3. ฝนตก     4. แผ่แม่เบี้ย    5. แกว่งชิงช้า     

6. วิ่งแข่ง        7. แกว่งไกว    8. ไม้ป่า      9. ห่าฝน    10. ถนนลื่น

เพลง   รักเมืองไทย

คนไทยนี้ดี   เป็นพี่เป็นน้อง          เมืองไทยเมืองทอง  เป็นของคนไทย

คนไทยเข้มแข็ง   ร่วมแรงร่วมใจ     รักชาติยิ่งใหญ่     ไทยสามัคคี

ธงไทยไตรรางค์   เป็นธงสามสี      ทั้งสามสิ่งนี้     เป็นที่บูชา

สีแดงคือชาติ   สีขาวศาสนา          น้ำเงินงามตา   พระมหากษัตริย์ไทย

เรารักเพื่อนบ้าน   ไม่รานรุกใคร      เมื่อยามมีภัย  ร่วมใจป้องกัน

เรารักท้องถิ่น   ทำกินแบ่งปัน        ถิ่นไทยเรานั้น   ช่วยกันดูแล

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง  รักเมืองไทย  

ความรักสามัคคีของคนในชาติ  และมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1