บทความล่าสุด

เราสามารถนำภาพถ่ายต่างๆมาสร้าง Slide Show ให้เเป็นวิดีโอในรูปแบบต่างๆ ได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้โปรแกรม ProShow Gold ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำภาพถ่ายต่างๆมาสร้าง Slide Show ให้เเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงเพลงประกอบ และ มี Effects ที่สวยงาม โปรแกรมนี้ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ขั้นตอนของการใช้โปรแกรม มีดังนี้

การนำภาพถ่ายมาสร้างเป็นวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 11  เป็นการนำภาพถ่ายจำนวนมาก มาทำการ Slideshow โดยเพิ่มเติมเสียง และใส่ Effect ทำให้เป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  ซึ่งการเรียนรู้นี้ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างคลิปวิดีโอนำเสนอ แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขในการเรียนรู้

การสร้างงานนำเสนอหรือ Presentation ในรูปแบบวิดีโอ จะมีหลายโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้  สำหรับบทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการ สร้างงานนำเสนอแบบวิดีโอด้วย Camtasia Studio 7 

โดยการนำรูปภาพมาต่อกัน ในรูปแบบ Slide Show แล้วบันทึกออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม  Camtasia Studio 7 

2. ปิดปุ่ม Close ที่หน้าจอตอบรับการเข้าสู่โปรแกรม

3. คลิก Import media เลือกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์