บทความล่าสุด

การเขียนโค้ดวาดรูปดอกไม้ในโปรแกรม Scratch สามารถทำได้ง่าย นักเรียนทุกคนสามารถทำได้ หากเข้าใจหลักการของการเขียนคำสั่ง ซึ่งในบทความนี้ครูจะอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวาดรูปดอกไม้ในโปรแกรม Scratch โดยมีภาพประกอบการเขียนโค้ดคำสั่งซึ่งนักเรียนสามารถดูคำอธิบายความหมายของคำสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเขียนโปรแกรม Scratch ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ มีขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โปรแกรม Scratch จะเลือกสร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบเลขคู่เลขคี่โดยพิจารณาจากเศษ นั่นคือ การใช้คำสั่ง mod ซึ่งเป็นการหารเอาเศษ โดยการทำงานของโปรแกรม Scratch จะพิจารณาว่า เมื่อตัวเลขที่กรอกเข้ามานำไปหารกับเลข 2 หากไม่มีเศษ หรือเศษเป็น 0 นั่นคือเลขคู่ และถ้ามีเศษ หรือเศษเป็น 1 นั่นคือเลขคี่ โดยขั้นตอนการเขียนโปรแกรม Scratch ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ มีดังนี้

 

บทความนี้เป็นการเขียนโค้ดคำสั่งสร้างโปรแกรมแสดงเกรดหรือผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้ว ครูจึงอยากให้นักเรียนได้มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแสดงผลการเรียน โดยใช้คำสั่งอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเมื่ออ่านบทความนี้

วาดรูปเรขาคณิต ตามทิศทาง Point in direction ด้วยโปรแกรม Scratch มีความสำคัญมาก เนื่องจากก่อนที่นักเรียนจะวาดภาพรูปเรขาคณิตนักเรียนต้องกำหนดทิศทางให้ตัวละครทำการลากเส้นว่าจะลากเส้นไปทางซ้ายหรือทางขวา ลากเส้นขึ้นข้างบน หรือลากเส้นลงข้างลาก เพราะการกำหนดทิศทางในการวาดจะทำให้ผลลัพธ์ของรูปภาพออกมาแตกต่างกัน ในการกำหนดทิศทางให้ตัวละครเราจะสามารถกำหนดได้ ดังนี้

Scratch สร้างสคริปต์สุ่มตัวเลข เป็นการเขียนสคริปต์ในโปรแกรม scratch เพื่อสุ่มค่าตัวเลข โดยวิธีการทำนั้นจะต้องสร้างตัวละครขึ้นมา 3 ตัว ได้แก่ ปุ่ม start เริ่มต้น , ปุ่ม stop หยุด และ ตัวเลข โดยตัวเลขนั้นจะมีชุดทั้งหมด 10 ชุด คือ 0 - 9 ชุด เมื่อเราเขียนสคริปต์ ตัวเลขก็จะทำการสุ่มในตัวเลข 0 - 9 วิธีการเขียนคริปต์มีดังนี้

Scratch จับเวลานับถอยหลัง  กล่าวถึงการเขียนสคริปต์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถระบุเวลาที่ต้องการได้ โดยการจับเวลานี้นับเป็นวินาที หากต้องการจับเวลา 1 นาที ก็ต้องใส่ค่าตัวเลขเท่ากับ 60 แล้วโปรแกรมจะทำการจับเวลานับถอยหลัง ขั้นตอนการเขียนโค้ด หรือ สคริปต์ มีดังนี้

scratch บล็อกคำสั่งน่ารู้ เพิ่มเติมนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจสำหรับนักเรียน เช่น บล็อกคำสั่ง Set Score นับคะแนน , บล็อกคำสั่งชนขอบแล้วตัวละครไม่กลับหัว (Set rotation style … ) , บล็อกคำสั่งใส่แสงสีให้เวที (Chang color effect by..)  บล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของลูกบอล และ บล็อกคำสั่งให้ตัวละครพูด แล้วเปลี่ยนสี เมื่อถูกสัมผัส ซึ่งบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มีดังนี้ 

Scratch การวาดรูปเรขาคณิต  เนื้อหานี้ประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Scratch วาดภาพการ์ตูนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต ด้วยการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Scratch

รูปเรขาคณิตที่ใช้โปรแกรม Scratch  วาด ได้แก่ รูป สามเหลี่ยม , สี่เหลี่ยม , ห้าเหลี่ยม , หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม

นอกจากเนื้อหานี้แล้ว ยังได้เพิ่มเติมการวาดภาพ ดาวกระจาย และการวาดภาพบันได ซึ่งรายละเอียดการวาด มีดังนี้

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม scratch เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึง การเพิ่มตัวละคร ในโปรแกรม Scratch  การเลือกตัวละคร การตกแต่งตัวละคร การแสดง การกำหนดขนาด และทิศทางการหันหน้าของตัวละคร รวมถึงการเปลี่ยนฉากหลัง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ในเนื้อหานี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ควรรู้จัก ในการเขียนโค้ดที่โปรแกรม scratch นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังต้องรู้จักบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจ รายละเอียดมีดังนี้

Scratch คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มาต่อหรือนำมาซ้อนกันเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการ

ประโยชน์ของโปรแกรม Scratch  ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดแบบ สร้างสรรค์ คิดเหตุผลอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข