บทความล่าสุด

Scratch วาดรูปธงชาติไทย เป็นเนื้อหาที่แนะนำให้นักเรียนใช้บล็อกคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม เพื่อสร้างให้ตัวละครสามารถวาดรูปได้ ซึ่งเนื้อหานี้จะเป็นการแนะนำการเขียนโค้ด หรือใช้บล็อกคำสั่งที่สั่งให้ตัวละครวาดรูปธงชาติไทย และตัวอย่างนี้อยู่ในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ชั้น ป.4 ของ สสวท. ชื่อเรื่อง ปักธงชาติไทย รายละเอียดของบล็อกคำสั่งวาดรูปธงชาติไทย มีดังนี้

Scratch สร้างตัวละครเคลื่อนที่ด้วยคำสั่ง Glide  เป็นเนื้อหาที่อธิบายวิธีการทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ ซึ่งทำได้ด้วยการใช้บล็อกคำสั่ง Glide

เทคนิคของการใช้คำสั่งนี้ เราจะต้องสังเกตว่า ตำแหน่งที่เราจะให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปนั้นมีค่า x และ y เท่าไหร่ เมื่อเราทราบแล้วก็นำค่า x และ y มาใส่ในบล็อกคำสั่ง Glide

ตัวอย่างที่จะอธิบายวิธีการทำ เป็นตัวอย่างจาก หนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4 ของ สสวท. มีดังนี้ 

Scratch สร้างการ์ดอวยพร การ์ตูนพูดได้ รายละเอียดของเนื้อหาเรื่องนี้เป็นการบอกวิธีการตกแต่งฉากหลังในโปรแกรม Scratch และการนำตัวละครเข้ามาใช้งาน ซึ่งเราจะต้องสร้างให้ตัวละครมีลักษณะพูดได้โดยแสดงเป็นข้อความออกมา นอกจากนี้ เราจะต้องให้ตัวละครสลับกันพูดได้ด้วย ซึ่งเทคนิคการทำให้ตัวละครใน Scratch สามารถสลับกันพูด รู้จักรอให้ตัวละครตัวอื่นพูดเสร็จก่อน ตัวละครถัดไปถึงจะพูดได้ วิธีการทำมีดังนี้