บทความล่าสุด

เป็นคนดีเท่จะตาย (Be Internet Kind)  มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ในทางที่เป็นบวกและมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองต่อเรื่องในด้านลบด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีอารยธรรม ใช้พลังของอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่พลังบวก เคารพความแตกต่าง ความหลายหลายของผู้คน หยุดการเป็นผู้เผยแพร่คำพูด ข้อความที่ร้ายกาจ และไปส่งต่อให้คนอื่น บล็อคคนที่มีความประพฤติที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม และ ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจคนที่ถูกกลั่นแกล้ง

การกลั่นแกล้ง คือ พฤติกรรมแย่ๆอย่างมีเป้าหมายที่มักเกิดขึ้นซ้ำ ๆ คนที่ตกเป็นเป้ามักมีปัญหาในการป้องกันตัวเอง

การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์  คือ  การกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์หรือผ่านการใช้อุปกรณ์ดิจิทัล

การล่วงละเมิด คือ คำที่คว้างขึ้นกว่าการกลั่นแกล้งที่มีได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การก่อกวนการสร้างความรำคาญ การข่มขู่ การทำให้อับอาย ฯลฯ และอาจเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ได้เช่นกัน

ความขัดแย้ง  คือ  การโต้เถียงหรือความเห็นไตรงกันที่ไม่จำเป็นต้องเกิดซ้ำ

ผู้ก้าวร้าว  คือ  คนที่ทำการล่วงละเมิดหรือกลั่นแกล้ง บางครั้งก็เรียกว่า "อันธพาล" ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการกลั่นแกล้งแนะนำว่าอย่าไปตีตราคนอื่นแบบนั้น

เป้าหมาย  คือ  คนที่ถูกกลั่นแกล้งหรือตกเป็นเหยื่อ

คนที่เพิกเฉย  คือ พยานที่พบเห็นการล่วงละเมิดหรือการกลั่นแกล้งที่รับรู้สถานการณ์แต่เลือกที่จะไม่เข้าไปแทรกแซง

คนที่ลุกขึ้นช่วย  คือ พยานที่พบเห็นการล่วงละเมิดหรือการกลั่นแกล้งที่ให้การช่วยเหลือเป้าหมายทั้งในทางลับหรือเปิดเผย บางครั้งก็รวมถึการพยายามห้ามปรามและ/หรือรายงานเหตุการณ์ที่พบเห็นด้วย

ขยาย  คือ  การเพิ่มหรือขยายการมีส่วนร่วมหรือผลกระทบ

การกีดกัน  คือ  การล่วงละเมืดหรือการกลั่นแกล้งรูปแบบหนึ่งที่ใช้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ มักเรียกว่า "การกีดกันทางสังคม"

บล็อก  คือ วิธียุติปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับบุคคลหนึ่งทางออนไลน์ ป้องกันไม่ให้เขาเข้าถึงโปรไฟล์ ส่งข้อความมาหา ดูโพสต์ของคุณ ฯลฯ โดยไม่แจ้งให้เขาทราบ (ไม่ใช่วิธีที่ดีเสมอไปในสถานการณ์การกลั่นแกล้งที่เป้าหมายต้องการรู้ว่าผู้ก้าวร้าวพูดอะไรหรือการกลั่นแกล้งหยุดลงตอนไหน)

ซ่อน  คือ  การซ่อนเด็ดขาดน้อยกว่าการบล็อก โดยจะเป็นวิธีหยุดไม่ให้เห็นโพสต์  ความคิดเห็น ฯลฯ ของอีกฝ่ายในฟีดโซเซียลมีเดียของคุณเมื่อการสื่อสารนั้นเริ่มน่ารำคาญโดยจะไม่แจ้งให้อีกฝ่ายทราบหรือซ่อนจากฟีดของเขา (ไม่มีประโยชน์ในการกลั่นแกล้ง)

นิรนาม  คือ บุคคลที่ไม่มีชื่อหรือไม่ทราบว่าเป็นใคร เป็นคนในโลกออนไลน์ที่คุณไม่รู้จักชื่อหรือตัวตนของเขา

การเกรียน  คือ การโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ในแบบที่จงใจร้ายกาจ ก้าวร้าว หรือยั่วยุ

รายงานการละเมิด  คือ  การใช้เครื่องมือหรือระบบออนไลน์ของบริการโซเซียลมีเดียเพื่อรายงานการล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง การข่มขู่ และเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ ที่มักฝ่าฝืนข้อกำหนดในการให้บริการหรือมาตรฐานชุมชนของบริการดังกล่าว

โลกดิจิทัลในปัจจุบัน การใช้อินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย คนส่วนใหญ่จึงขาดความละเอียดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธี และอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความรู้สึกจริงๆ ของใครสักคนเมื่ออ่านแต่ตัวหนังสือ จงแน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการสื่อสารครั้งต่อไป และไม่ตีความสิ่งต่างๆ ที่คนพูดกับคุณทางออนไลน์ให้เกินเลยไป ถ้าไม่แน่ใจว่าคนอื่นหมายความว่าอย่างไร ให้หาคำตอบด้วยการพูดคุยกับเขาต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์

ข้อคิด : การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตใจที่ดี สร้างผลกระทบจากจุดเล็ก ๆ ฉันทำให้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นสาถานที่ ที่ดีได้ด้วยการแชร์แต่สิ่งดี ๆ ฉันไม่จำเป็นต้องคุยกับคนที่นิสัยไม่น่ารักหรือทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ ถ้ามีคนมากลั่นแกล้งฉันหรือผู้อื่น ฉันอาจใช้การตั้งค่าเพื่อบล็อกคนเหล่านั้น ฉันต่อสู้กับพวกที่ชอบสร้างปัญหาได้โดยการรายงานคนเหล่านั้น เมื่อฉันใช้เสียงของฉันเพื่อทำสิ่งดี ๆ ก็ถือว่าฉันเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ตผู้กล้าหาญ

 

 ( สรุปบทความเรื่อง เป็นคนดีเท่จะตาย (Be Internet Kind)  จาก หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล  Beinternet Awesome )