บทความล่าสุด

Scratch ป.6 สสวท. ค้างคาวกินกล้วย มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่า การเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้ และการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกมผู้รักษาประตูกับหนูน้อยหมวกแดงเก็บแอปเปิ้ล รายละเอียดของบล็อกคำสั่งมีดังนี้

Scratch ป.6 สสวท. เดินตามเส้นเล่นตามสคริปต์  ในบทเรียนนี้มีเนื้อหาที่ให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังจะได้รู้จักบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกม ได้แก่ เกมเก็บหิมะ และการเขียนบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมคิดคำนวณจากตัวเลขที่กรอกเข้าไป รายละเอียดมีดังนี้