บทความล่าสุด

สร้างข้อสอบออนไลน์ พร้อมตรวจคำตอบให้คะแนน และเฉลยคำตอบได้ทันที ด้วย Google Form มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form

การสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Form สามารถใช้ทดสอบและวัดความรู้ของผู้เรียนได้จริง วิธีการสร้างข้อสอบมีขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังเลือกธีมในการตกแต่งข้อสอบให้ข้อสอบมีความน่าสนใจอีกด้วย การใช้ Google Form ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.google.com

2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์ ของ Gmail  เช่น    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และ ใส่รหัสผ่าน Password

3. คลิกจุดรวมแอปพลิเคชั่นของ Google 9 จุด

ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ ด้วย Google Form

หลังจากที่เราได้สร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form แล้ว ขั้นตอนน่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจข้อสอบ ซึ่งเป็นการตรวจให้คะแนนแกผู้ทำข้อสอบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Flubaroo ซึ่งจะทำให้เราทราบคะแนนของแต่ละคนที่เข้ามาสอบได้ อีกทั้งตัวแอปพลิเคชั่นนี้ยังสามารถบอกร้อยละของการทำแบบทดสอบ ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ ด้วย Google Form  มีดังนี้

1. เข้าไปที่ ไดร์ของฉัน

2. คลิก เลือกข้อสอบที่สร้าง

3. คลิกเลือกเมนูการตอบกลับ

4. คลิกเลือกเมนู  แล้วดูการตอบกลับ   จะแสดงชื่อ และคำตอบ ของคนที่ส่งข้อสอบ

5. เพิ่มชื่อครู แล้วพิมพ์เฉลยคำตอบในแต่ละข้อ

สร้างแบบสอบถาม ด้วย Google Form

เราสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การสร้างจาก Google Form ที่สำคัญเรายังสามารถดูสถิติการตอบแบบสอบ หรือความนิยมในการใช้แบบสอบถามอีกด้วย 

1. เข้าระบบ G-mail ของตนเอง

2. คลิก  ไดรฟ์

3. คลิก   เพิ่มเติม

4. คลิก Google ฟอร์ม

5. การตั้งค่าฟอร์ม   เลือกแสดงแถบแสดงความคืบหน้าที่ด้านล่างของหน้าแบบฟอร์ม