บทความล่าสุด

 

ข้อสอบ O-net สาระเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 เป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ข้อสอบ O-net สาระเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566  ข้อสอบเกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น โดยมีโจทย์ว่า " กัปตัน ได้แอบถ่ายภาพ จูเนียร์ ในท่าที่คล้ายนั่งหลับในห้องเรียน และโพสต์รูปภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ จูเนียร์โกรธ และกัปตันปฏิเสธที่จะลบรูปถ่าย จากสถานการณ์ข้างต้นถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของจูเนียร์ต้องปฏิบัติตามข้อใด จึงถือว่ามีจริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น" ซึ่งคำตอบก็คือ ช่วยจูเนียร์แจ้งผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อลบรูปภาพออก  เพราะ กัปตันปฏิเสธที่จะลบรูปถ่าย เราจึงต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (ซึ่งหมายถึงการรายงานโพสต์) นั่นเอง เพื่อบอกว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ลบรูปภาพออกให้เรา เช่น เราไปพบภาพที่ไม่เหมาะสมบน Facebook แต่ไม่รู้จะติดต่อใครให้ลบภาพ ก็ให้เราไปกดรายงานโพสต์บน Facebook ซึ่งจะมีหัวข้อรายงานปัญหารูปภาพนั่นเอง


     และนอกจากนี้ ข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2566 สาระเทคโนโลยี มีข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการแก้ปัญหา  โดยมีโจทย์ว่ากำหนดให้ (A * B) - 1 มีผลลัพธ์เป็นจำนวนคู่ที่มากกว่า 0 ดังนั้นค่าของ A และ B ที่ทำให้ข้อความด้านบนเป็นจริงจะมีค่าตรงกับข้อใด ซึ่งเราสามารถอธิบายการคำนวณโดยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการเปรียบเทียบ และแก้ปัญหา ได้ดังนี้