บทความล่าสุด

เราสามารถใช้ Google Drive สร้างเกียรติบัตร วุฒิบัตร Online ได้ง่ายๆ โดยขั้นแรกเราจะต้องมีบัญชี G-Mail ก่อน จากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบอีเมล์ของเรา ซึ่งจะต้องเป็นอีเมล์ที่มีแอดเดรสเป็น gmail นั่นคือ @gmail.com  เมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเริ่มสร้างเกียรติบัตร วุฒิบัตร Online ได้เลย โดยคลิกเข้า Google Drive จากนั้นเลือก Google Form และติดตั้งส่วนเสริม คือ Form Publisher นี่คือขั้นตอนหลักในการสร้างเกียรติบัตร วุฒิบัตร Online  ขั้นตอนการสร้าง เกียรติบัตร  วุฒิบัตร Online โดยละเอียด มีดังนี้

แปลงไฟล์ภาพถ่ายที่เป็นข้อความ ให้เป็นตัวอักษรข้อความในเอกสาร ด้วย Google ไดร์ฟ และ Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดรฟ์

พิมพ์เอกสาร พิมพ์ข้อความ จากเสียงที่เราพูด ด้วย Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดร์

แปลงข้อความจากไฟล์ PDF ให้เป็นข้อความที่แก้ไขได้ในเอกสาร ด้วย Google ไดร์ฟ และ Google Doc

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ ด้วยบัญชีกูเกิ้ล ของเรา

2. จากนั้นคลิกที่เมนูรวม

3. เลือกไดรฟ์

     หากผู้ใช้งานมีบัญชีอีเมล์ของ google เพียงบัญชีเดียว ก็สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง ส่งข่าวสาร แชทออนไลน์ได้ทั่วโลก สร้างช่องวิดีโอส่วนตัวของตนเองบนเว็บไซต์ youtube 

     การสมัครใช้งานอีเมล์ของบัญชี gmail ซึ่งเป็นบัญชีอีเมล์ของ Google  เว็บไซต์ search engine  ที่มีความสามารถมากมายและผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน เช่น

1.สามารถส่งข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล์ ไปยังผู้ใช้อื่นๆได้

2.สร้างแผนที่ค้นหา ตำแหน่งที่พัก ร้านอาหาร ใน google map

3.สร้างช่อง YouTube ของตนเอง