บทความล่าสุด

 

 

Be Internet Awesome   เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง Google และ Internet  Keep Safe Coalition (iKeepSafe.org)  ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ในการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด

หลักสูตร Be Internet Awesome จะทำให้คุณครูมีเครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นสำหรับการสอนเรื่องหลักพื้นฐานของความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองดิจิทัลในชั้นเรียน เนื้อหาบทเรียนต่างๆ จะอธิบายการสอนที่สำคัญๆ ให้แก่คุณครูเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการเป็นพลเมืองที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกัน บทเรียนเหล่านี้ได้รับการเสริมด้วยเทคนิคแบบการเล่นเกม โดยใช้ Interland (g.co/Interland) ซึ่งเป็นเกมผจญภัยออนไลน์ที่ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการเป็นพลมืองในโลกดิจิทัลเป็นเรื่องสนุกสนานและเกิดการโต้ตอบกันแบบเดียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

หัวข้อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน 5 ประการของความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลประกอบกันเป็น Internet Code of Awesome ดังต่อไปนี้

1. คิดก่อนแซร์ (Be Internet Smart)

2. ไม่ตกหลุมพรางกลลวง (Be Internet Alert)

3. เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ (Be Internet Strong)

4. เป็นคนดีเท่จะตาย (Be Internet Kind)

( สรุปบทความเรื่อง คิดก่อนแซร์ (Be Internet Smart)  จาก หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล  Beinternet Awesome โครงการครูดีของแผ่นดิน )