บทความล่าสุด

การเขียนโค้ดวาดรูปดอกไม้ในโปรแกรม Scratch สามารถทำได้ง่าย นักเรียนทุกคนสามารถทำได้ หากเข้าใจหลักการของการเขียนคำสั่ง ซึ่งในบทความนี้ครูจะอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวาดรูปดอกไม้ในโปรแกรม Scratch โดยมีภาพประกอบการเขียนโค้ดคำสั่งซึ่งนักเรียนสามารถดูคำอธิบายความหมายของคำสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คลิกที่ตัวละคร ( Sprite )

2.คลิกเมนู  Costumes

3.ลบภาพ/ชุดตัวละครออกและวาดกลีบดอกไม้

เขียนคำสั่งที่โค้ด Code ดังนี้

  1. เริ่มต้นทำงาน When... Clicked
  2. จัดกลีบดอกไม้ให้อยู่ตรงกลาง  go to x:0  y:0
  3. ลบรูปวาดทั้งหมด เพื่อให้หน้าจอว่างเปล่า  erase all
  4. สุ่มตำแหน่งให้ดอกไม้  go to random  position

  1. ทำการปั๊มกลีบดอกไม้ขึ้นมา 1 กลีบ  Stamp
  2. หมุนกลีบดอกไม้ตามองศาที่ต้องการ  turn...
  3. เปลี่ยนสีกลีบดอกไม้  chang color effect by 25

ผลลัพธ์ : จะได้กลีบดอกไม้ 2 กลีบ 2 สี

  1. เพิ่มจำนวนกลีบดอกไม้ เพื่อให้ได้ดอกไม้ 1 ดอก repeat..
  2. ผลลัพธ์ ดอกไม้ 1 ดอก

10. เพิ่มจำนวนกลีบดอกไม้ เพื่อให้ได้ดอกไม้ 1 ดอก repeat..