บทความล่าสุด

การใช้สูตรแปลผลคะแนน และจำนวนมากกว่า น้อยกว่า ด้วย Excel โดยเป็นการแปลผลจากคะแนนที่ได้ เราจะแปลผลในคอลัมน์ที่เป็นคะแนน  เนื่องจากตรงคอลัมน์ที่เป็นเกรดเฉลี่ยได้มีการเขียนสูตร excel เพื่อให้ได้รับค่าเกรดแล้ว นอกจากนี้เรายังสามารถหาค่าคะแนนรวมที่มากที่สุด และน้อยที่สุดได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

การใช้สูตรรวมคะแนน และตัดเกรด ด้วยโปรแกรม Excel เราจะต้องพิจารณาคอลัมน์คะแนนรวม โดยเมื่อเราสร้างตารางคะแนนเสร็จแล้ว และเราได้รวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคนเรียบร้อยแล้วนั้น ขั้นตอนถัดไปคือสร้างคอลัมน์คำนวณเกรด ซึ่งเราจะต้องใช้สูตร excel ในการคำนวณ โดยต้องพิจารณาจากคะแนนรวม มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

 

การสร้างตารางรายชื่อนักเรียนและตารางเช็คชื่อนักเรียน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel มีขั้นตอนที่ง่ายทุกคนสามารถทำได้ นอกจากนี้ในการสร้างตารางพิมพ์ชื่อนักเรียนแล้ว เราจะสร้างตารางเช็คชื่อนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เรางสามารถนับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนหรือขาดเรียนได้อีกด้วย โดยการใช้สูตร Excel ในการคำนวนจำนวนนักเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้