บทความล่าสุด

World Wide Telescope คือ โปรแกรม Microsoft World Wide Telescope (WWT) เป็นโปรแกรมจำลองกล้องโทรทรรศน์ สามารถสำรวจพื้นผิวโลก และจักรวาล ช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในเอกภพมากยิ่งขึ้นด้วยอินเทอเฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรูปต่างๆจากเมนู explore โดยมีโปรแกรมแนะนำดวงดาวพร้อมเสียงบรรยายด้วย Guid-ed Tours หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์จริงด้วยเมนู Telescope หรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุนั้นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

โปรแกรม Windows Live เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟฟิคที่ทันสมัยของไมโครซอฟต์ เมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมนี้เพียงโปรแกรมเดียว ท่านสามารถใช้งานด้านกราฟฟิคได้หลากหลาย เช่น Windows Live Photo Gallery , Windows Live Movie Maker , Windows Live Photo Story , Windows Live Mail , Windows Live Write , Windows Live Mesh ทำความรู้จักกับโปรแกรมต่างๆของ Windows Live ดังนี้

     Kodu Game Lab คือ โปรแกรมที่ช่วยเขียนโปรแกรมมิ่ง ช่วยให้คุณสร้างเกมสามมิติ (3D) ได้เอง แม้จะไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยก็ตาม  Kodu Game Lab มีไอคอนที่คอยควบคุมคาแรคเตอร์ (Character) และอ็อปเจค (Object) ต่างๆ ด้วยการสั่ง ให้คาแรคเตอร์แสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบที่จับต้องได้

     Microsoft Math Worksheet Generator คือ โปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator สามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม การแยกตัวประกอบ สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสอง โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไปผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สำหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้อีกด้วย

    Microsoft Math เป็นชุดเครื่องมือในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้การทำงานเสร็จลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เครื่องมือหลักใน Microsoft Math คือเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ พร้อมความสามารถในการสร้างกราฟสามมิติและสองมิติ สามารถแสดงวิธีแก้สมการและอสมการได้  นอกจากนี้ยัง คำนวณค่ารูปสามเหลี่ยม แปลงหน่วย คำนวณฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ดำเนินการเกี่ยวกับเมทริกซ์และเวกเตอร์ คำนวณค่าทางสถิติเบื้องต้น ดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน และหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์ ลิมิต รวมทั้งผลคูณของอนุกรม ตัวโปรแกรมมีรูปแบบภาษาไทย ทำให้ง่ายขึ้นต่อการใช้งานอีกด้วย

     สำหรับ Microsoft Math Add-in นั้น คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณและสร้างกราฟได้ทั้งสองมิติและสามมิติขึ้นมาในโปรแกรม Microsoft Word  รวมถึงสร้างเครื่องหมาย และรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เครื่องหมายเฉพาะได้อย่างง่าย

Microsoft Word Chemistry Add-in หรือ Chemistry Add-in เป็นคำสั่งเสริมสำหรับโปรแกรม Microsoft word สามารถทำให้การเพิ่มสูตรและข้อมูลทางเคมีในเอกสาร Word เป็นเรื่องที่ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น Chemistry Add-in สามารถแสดงผลข้อมูลทางเคมีในหลากหลายรูปแบบ แสดงรูปภาพจากข้อมูล CML และสามารถสลับจากชื่อเรียกทั่วไป เป็นโมเลกุล หรือสูตรเพื่อแสดงค่า 2 มิติ แสดงรูปแบบ 2 มิติ และ โครงสร้างเคมี แสดง โมเลกุล โดยการแสดงไดอะแกรมโครงสร้าง 2 มิติ สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ไดอะแกรม ที่ถูกแทรกลงในเอกสารในลักษณะรูปภาพ PNG รวมทั้งสร้าง "โซนเคมี" โดยชื่อธรรมดาทั่วไป เช่น "water หรือ H2O" แล้ว ใช้ Chemistry Add-in เพื่อแสดงรูปภาพที่ต้องการ โดยมีการทำงานดังนี้

Microsoft Multipoint คืออะไร

     Multipoint เป็น Technology ที่ทาง Microsoft พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถต่อเชื่อมกับ mouse ได้มากกว่า 1 ตัว จนถึง 250 ตัว โดยทั่วไปถ้าเรานา mouse 1 ตัวไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะปรากฏ pointer (ลูกศรตัวชี้) เพียง 1 ตัวเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถแยกการใช้งานได้ หากเราต้องการให้ mouse แต่ละตัวมี pointer ของตัวเองจะต้องใช้ Technology Microsoft Multipoint ซึ่งการนำ  Microsoft Multipoint มาใช้มาใช้งานนั้น  ไม่ใช่ Feature ที่ติดมากับ Microsoft Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 แต่การจะใช้ Multipoint ได้นั้นจะต้องมีโปรแกรมที่สนับสนุน Multipoint โดยโปรแกรมที่สนับสนุน Multipoint ก็จะพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยเครื่องมือที่ชื่อว่า  Microsoft Multipoint SDK    Multipoint ถูกพัฒนาผ่านทาง  Microsoft Visual Studio.NET โดย Version ที่สนับสนุนคือ Microsoft Visual Studio 2005 และ Microsoft Visual Studio 2008 ภาษาที่สามารถใช้พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Microsoft Multipoint คือ C#.NET, VB.NET และ VB

    Zoom It คือ โปรแกรมที่มีความสามารถในการขยาย ใช้งานเหมือนแว่นยาย ช่วยให้ผู้ใช้งานขยายหน้าจอ เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย Presentation เช่น การสาธิตการใช้โปรแกรม ที่เวลาอธิบายเครื่องมือ เมนูการใช้งานของโปรแกรม ผู้เรียนจะมองไม่เห็นเครื่องมือ หรือ เมนูในการใช้งาน เราสามารถใช้ โปรแกรม Zoom It ในการขยายส่วนต่างๆของโปรแกรมให้ผู้เรียนมองเห็นได้อย่างชัดเจนได้ ด้วย Hotkey ที่เราสามารถกำหนดได้เอง

     ภาพหนึ่งภาพแทนความรู้สึกได้มากมายเมื่อเราต้องการให้ภาพหลายๆภาพมารวมกลุ่มกันเป็นภาพ ภาพเดียว ที่มีความสมูทกลมกลืนกันได้อย่างธรรมชาติ โปรแกรม AutoCollage สามารถทำให้คุณได้ 

     AutoCollage เป็นโปรแกรมที่สามารถนำภาพต่างๆ ตั้งแต่ 7 ภาพจนถึง 25 ภาพ มารวมกันเป็นภาพๆ เดียว ในขนาดที่ต้องการได้โดยมีการคำนวณเพื่อเกลี่ยส่วนเหลื่อมล้ำของแต่ละภาพให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้เรื่องของเลเยอร์ (Layer) และเรื่องของการ Feather (ทำขอบภาพให้ฟุ้ง) ให้ยุ่งยากอีกต่อไป ไฟล์ภาพที่จะนำมารวมได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นไฟล์ฟอร์แมตยอดนิยม คือ .jpg , tif, png โดยสามารถรองรับไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 300,000 พิกเซล แต่จะต้องมีขนาดของภาพที่มีสัดส่วนกว้างหรือยาวต้องไม่ตำกว่า 480 พิกเซล

     การใช้งานด้านอื่นๆของ Windows 8 หากต้องงการค้นหาแอปพลิเคชั่น ค้นหาไฟล์งาน หรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ ทำได้โดยการ กดปุ่ม Windows+C จากนั้นเลือกเมนู Search และพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาบนแถบค้นหา 

     สำหรับวิธีการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้วย Windows 8  ให้ผู้ใช้งาน กดปุ่ม Windows+C แล้วเลือกเมนู Setting แล้วคลิกเมนู Power แล้วเลือกค่าการกระทำ เช่น Sleep คือการพักเครื่องทีไม่ไม่ใช่การปิดระบบของเครื่องทั้งหมด Shut down คือการปิดเครื่องหยุดการทำงานทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ Restart คือ การเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่อีกครั้ง

     การติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากร้านค้าของ Windows 8  เราจะต้องเลือกแอปพลิเคชั่น  Windows Store ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงจะสามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากร้านค้าของวินโดวส์ได้ ในกรณีที่เราจะทำการ Download สินค้าจาก Windows Store จะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีเพื่อขอใช้บริการต่างๆที่อยูบน Windows Store