บทความล่าสุด

สร้างเกมเก็บผลไม้ ด้วยโปรแกรม paint 2007

เกมเก็บผลไม้ เป็นเทคนิคการเปลี่ยนสีดินสอ หรือเปลี่ยนสีเครื่องมือยางลบ โดยใช้ลบตำแหน่งบนภาพที่เราไม่ต้องการให้หายไป ซึ่งจุดเด่นของเนื้อหาบทเรียนนี้คือ การลบภาพโดยให้ภาพที่ลบนั้นเป็นสีเดียวกับภาพอื่นๆที่เราต้องการ กล่าวคือ เป็นการตกแต่งภาพไม่ให้ภาพนั้นมีตำหนิ โดยการเปลี่ยนสีที่ยางลบ หรือเปลี่ยนสีที่ดินสอ ให้มีสีเดียวกันกับภาพต้นฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ดังนี้

การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

บทเรียนเรื่อง การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 เป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยวาดภาพต้นฉบับเพียงครั้งเดียว แล้วทำการคัดลอกหรือก๊อปปี้ภาพวาดนั้น ให้มีหลายๆภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกัน

วิธีการ คัดลอก หรือ Copy ภาพที่เราวาด มีสองวิธี ดังนี้

สร้างเงาให้ข้อความ ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

การสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Paint มีหลายรูปแบบให้นักเรียนสามารถออกแบบข้อความได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการออกแบบข้อความที่น่าสนใจในโปรแกรม Paint นอกจากข้อความสีรุ้งแล้ว ยังมีข้อความ Shadow หรือข้อความเงา ซึ่งข้อความเงามีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

ขั้นตอนการสร้างข้อความเงา

สร้างข้อความสีรุ้ง ด้วยโปรแกรม Paint 2007

ข้อความสีรุ้ง คือการสร้างข้อความในโปรแกรม Paint ให้ตัวอักษรมีหลายๆสีในข้อความ หรือ เรียกอีกอย่างว่า การผสมสีข้อความ ซึ่งในโปรแกรม Paint ของ Windows 2007 ขึ้นไป จะมีการทำงานที่ง่าย เพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วใช้เมาส์ลากคลุมอักษรที่ต้องการ จากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกเลือกสีที่เราต้องการได้เลย

ขั้นตอนการทำข้อความสีรุ้ง มี ดังนี้

โปรแกรม Panit เป็นโปรแกรมวาดภาพ อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows โปรแกรมนี้นิยมใช้สำหรับเด็ก เหมาะสำหรับการเรียนรู้การวาดภาพ การออกแบบชิ้นงานด้วยจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้โปรแกรม Paint ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน หรือเป็นเกมให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย

การสร้างเกมจิ๊กซอว์ ด้วยโปรแกรม Paint มีดังนี้