บทความล่าสุด

วิธีการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form  มีวิธีการสร้างข้อสอบที่ง่าย และเมื่อสร้างข้อสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบสามารถรู้คะแนนสอบ และคำตอบหลังจากที่ทำข้อสอบได้ทันที Microsoft Form สามารถสร้างข้อสอบได้ง่าย และรวดเร็ว เพียงผู้สร้างข้อสอบ หรือ คุณครูที่ต้องการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Form จะต้องมีบัญชี Hotmail หรือ Outlook ก็สามารถสร้างข้อสอบได้แล้ว

จุดเด่นของการสร้างข้อสอบด้วย Microsoft Form  คือ ผู้สร้างข้อสอบ หรือคุณครู สามาถเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อได้ทันที อีกทั้งยังสามารถ ส่งลิงค์ข้อสอบทั้งแบบข้อความ และ QR CODE ไปยังผู้สอบได้ เมื่อผู้สอบหรือนักเรียนที่เข้ามาทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ก็สามารถรู้คะแนนของตนเอง และรู้คำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบที่ตนเองทำได้ทันที และผู้สร้างข้อสอบหรือคุณครู ก็สามารดูคะแนนที่นักเรียนตอบได้อีกด้วย  วิธีการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form มีดังนี้