วิธีการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form  มีวิธีการสร้างข้อสอบที่ง่าย และเมื่อสร้างข้อสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบสามารถรู้คะแนนสอบ และคำตอบหลังจากที่ทำข้อสอบได้ทันที Microsoft Form สามารถสร้างข้อสอบได้ง่าย และรวดเร็ว เพียงผู้สร้างข้อสอบ หรือ คุณครูที่ต้องการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Microsoft Form จะต้องมีบัญชี Hotmail หรือ Outlook ก็สามารถสร้างข้อสอบได้แล้ว

จุดเด่นของการสร้างข้อสอบด้วย Microsoft Form  คือ ผู้สร้างข้อสอบ หรือคุณครู สามาถเลือกคำตอบที่ถูกต้อง และให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อได้ทันที อีกทั้งยังสามารถ ส่งลิงค์ข้อสอบทั้งแบบข้อความ และ QR CODE ไปยังผู้สอบได้ เมื่อผู้สอบหรือนักเรียนที่เข้ามาทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว ก็สามารถรู้คะแนนของตนเอง และรู้คำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบที่ตนเองทำได้ทันที และผู้สร้างข้อสอบหรือคุณครู ก็สามารดูคะแนนที่นักเรียนตอบได้อีกด้วย  วิธีการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Microsoft Form มีดังนี้

 

 1.เริ่มต้นด้วยการพิมพ์ชื่อ URL  https://forms.office.com

 

 2.เข้าสู่หน้าแรก > เลือก เริ่มต้นใช้งาน

 

 3.พิมพ์ Username คลิกปุ่ม ถัดไป และ ใส่ Password คลิกปุ่ม Sign in 

 

 4.คลิกเมนู แบบทดสอบใหม่

 

5.พิมพ์ชื่อข้อสอบ
6.คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่

 

 7.เลือก ข้อความ เพื่อพิมพ์ชื่อ - สกุล

 

8. คลิกปุ่มจำเป็น
9. คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่ 

 

10. พิมพ์เลขที่ และคลิกปุ่มจำเป็น

11. คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่ 

 

 12.คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 

13.พิมพ์ ห้อง

14.พิมพ์ตัวเลขห้อง และคลิกปุ่มเพิ่ม

 

15.คลิกปุ่ม ตัวเลือก

 

 16.สร้างข้อสอบ

 

 17.เลือกคำตอบที่ถูก

 

18.ใส่คะแนน และคลิกปุ่มจำเป็น

19.คลิกปุ่ม เพิ่มใหม่ เพื่อสร้างข้อต่อไป 

 

20.คลิกเมนู ธีม เพื่อตกแต่งสีสันให้ข้อสอบ 

 

21.คลิกจุด 3 จุด เพื่อตั้งค่าก่อนส่งข้อสอบ 

 

22.ตั้งค่าตามต้องการ

 

23.ตัวอย่างแสดงข้อสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

 

24.ตัวอย่างแสดงข้อสอบผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

 

25.คลิก ปุ่ม ส่ง

26.ส่งข้อสอบแบบ ลิงค์ข้อความ 

 

27.ส่งข้อสอบแบบ QR CODE

 

28.ตัวอย่าง แบบทดสอบที่เราทำ 

 

 

 

 29.ดูผลลัพธ์ แบบทดสอบที่เราทำ 

 

ครูดูคะแนนที่นักเรียนทำแบบทดสอบ 

 

 

 

30.คลิกข้อสอบที่เราสร้าง โดยเข้าไปดูข้อสอบที่เราสร้างใน Forms.office.com 

 

31.คลิกปุ่ม การตอบกลับ 

 

32.คลิกปุ่ม เปิดใน Excel 

 

33. เปิดใน Excel จะแสดงคะแนน และคนที่ทำข้อสอบ