ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ในเนื้อหานี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ควรรู้จัก ในการเขียนโค้ดที่โปรแกรม scratch นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังต้องรู้จักบล็อกคำสั่งที่น่าสนใจ รายละเอียดมีดังนี้