Scratch การวาดรูปเรขาคณิต  เนื้อหานี้ประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Scratch วาดภาพการ์ตูนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต ด้วยการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆในโปรแกรม Scratch

รูปเรขาคณิตที่ใช้โปรแกรม Scratch  วาด ได้แก่ รูป สามเหลี่ยม , สี่เหลี่ยม , ห้าเหลี่ยม , หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม

นอกจากเนื้อหานี้แล้ว ยังได้เพิ่มเติมการวาดภาพ ดาวกระจาย และการวาดภาพบันได ซึ่งรายละเอียดการวาด มีดังนี้