Scratch ป.6 สสวท. ค้างคาวกินกล้วย มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมเพื่อสุ่มค่า การเขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์จากผู้ใช้ และการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รู้จักกับบล็อกคำสั่งที่ใช้สร้างเกมผู้รักษาประตูกับหนูน้อยหมวกแดงเก็บแอปเปิ้ล รายละเอียดของบล็อกคำสั่งมีดังนี้