บทความล่าสุด

ไมโครบิต (micro: bit) คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้สำหรับการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานได้โดยใช้เครื่องมือ ที่หลากหลาย เช่น Make Code, Python และ Scratch

Micro: bit มี LED Matrix ขนาด 5x5 เพื่อใช้ในการแสดงผล มีเซนเซอร์ต่าง ๆ มาให้พร้อมใช้งานได้ทันที เช่น เซนเซอร์ วัดความเร่ง, เซนเซอร์สนามแม่เหล็ก, เซนเซอร์วัดแสงและอุณหภูมิ สามารถ สื่อสารผ่าน Bluetooth และคลื่นวิทยุได้