บทความล่าสุด

คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละติน หมายถึง การนับ การคำนวณ

คอมพิวเตอร์ มีการทำงาน ดังนี้

  1. รับข้อมูลเข้า (Input)  เป็นการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน โดยผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือเมาส์
  2. ประมวลผล (Process) เป็นการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามา
  3. แสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นการแสดงผลลัพธ์ที่ผู้ใช้งานต้องการ หลังการประมวลผลข้อมูล

เช่น การกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม เป็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ นั่นคือ

อุปกรณ์เสริมของคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ หลากหลาย หรือแบบพิเศษ เช่น อุปกรณ์เสริม จอยสติ๊ก ทำหน้าที่คล้ายเมาส์ เหมาะสำหรับเล่นเกม

ซาวนด์การ์ด (Sound Card) ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิตอลที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเสียงต่างๆ แปลงเป็นสัญญาณเสียงในรูปแบบสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อให้เกิดเสียงออกในส่วนแสดงผล คือลำโพง

กราฟิก การ์ด หรือเรียกว่า การ์ดจอ มีลักษณะเป็นแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูล ที่ได้จากการการประมวลผลของซีพียู มาแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร 

หรือ รูปภาพ

คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ โดยจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนรับข้อมูล  ทำหน้าที่รับคำสั่งจากมนุษย์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่  

  • เมาส์   ทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งข้อมูลบนหน้าจอ  หรือเข้าโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์    การดับเบิ้ลคลิก  คือ คลิกเมส์ซ้าย 2 ครั้ง  การคลิกซ้าย คือ คลิก ซ้าย ครั้งเดียว เพื่อไปยังตำแหน่งต่างๆ การคลิกขวา คือ คลิกขวา ครั้งเดียว เพื่อดูคุณสมบัติของโปรแกรมที่ใช้ขณะนั้น

 แหล่งข้อมูล คือ ที่อยู่ของข้อมูลที่เราต้องการ เช่น นักเรียนดูข่าวกีฬาจากโทรทัศน์ แหล่งข้อมูล คือ โทรทัศน์เป็นต้น ตัวอย่าง การเก็บรักษาแหล่งข้อมูลใกล้ตัว มีดังนี้

1.โทรทัศน์

- หลีกเลี่ยงแสงแดด

- ถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

- หากมีปัญหาให้ปรึกษาช่างซ่อมโดยตรง

วิชาคอมพิวเตอร์ : มาเก็บข้อมูลกันเถอะ  เนื้อหาในเรื่องนี้จะกล่าวถึงการเก็บข้อมูล วิธีจัดเก็บข้อมูลให้ถูกวิธี เรียนรู้ทำความรู้จักกับคุณสมบัติของข้อมูลที่ดี และประโยชน์ของข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล

1.ต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรง 

2.มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

3.ความสมบรูณ์ของข้อมูล

4.มีความชัดเจนกระทัดรัด

5.มีความสอดคล้องกับการใช้งาน


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2