บทความล่าสุด

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้นาน  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน

1. การดูแลรักษาจอภาพ   จอภาพ คือ ส่วนที่แสดงข้อมูลให้เรามองเห็น มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  

1.1 ไม่จับหรือแตะที่จอภาพ 

1.2 ระวังไม่ให้วัตถุ หรือน้ำโดนจอภาพ

1.3  ไม่นำแม่เหล็กเข้าใกล้จอภาพ เพราะอาจทำให้จอภาพสีเพี้ยน  

1.4  ใช้ผ้าชุบน้ำ บิดให้แห้ง เช็ดทำความสะอาด 

1.5  ใช้ผ้าคลุมจอภาพ หลังใช้งานเสร็จ 

2. การดูแลรักษาแป้นพิมพ์  แป้นพิมพ์มีหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์  มีวิธีการดูแลรักษา ดังนี้  

2.1 ไม่เคาะหรือ กดแป้นพิมพ์แรงๆ

2.2 ไม่ให้น้ำหกบนแป้นพิมพ์

2.3 ไม่กินอาหารขณะใช้งาน

2.4 ทำความสะอาดแป้นพิมพ์อยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นจับ

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์  จะช่วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้ ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์มีดังนี้

1. ไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ที่มีอุณหภูมิสูง

2. ไม่ควรทำความสะอาด ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน

3. ไม่ควร รับประทานอาหาร น้ำ ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์

4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็น

5. ไม่ควรเปิด - ปิด คอมพิวเตอร์บ่อยๆ

6. ไม่ควรดึง หรือ กระชากสายไฟ

ประโยชน์ของการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1. เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์

2. เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองในการซื้ออุปกรณ์ใหม่

3. เพื่อรักษาป้องกันข้อมูลสำคัญไม่ให้สูญหาย

4. เพื่อป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด

สาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์

1. ความร้อน  เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการแฮงก์ คือ ไม่ตอบสนองการสั่งงาน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง

2. ฝุ่นละอองเกาะติดหรืออุดตัน ทำให้ใช้งานไม่ได้

3. สนามแม่เหล็ก อาจมีผลทำให้ข้อมูลสูญหายหรืออาจทำให้จอ CRT มีสีเพี้ยน

4. โปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถทำลายโปรแกรมควบคุมเครื่อง หรือทำลายข้อมูล

5. น้ำและความชื้น ทำให้แผงวงจรชำรุด

ปัจจุบันมีการสืบค้นข้อมูลที่ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลมีดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Internet  Explorer

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงในช่อง  Address Bar  เช่น  www.google.com

3. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบค้น ในช่องการค้นหา  เช่น ประวัติวันวิสาขบูชา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

4. คลิกที่ปุ่ม ค้นหา หรือกดปุ่ม Enter

5. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อ

เมื่อเราได้หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการ เราสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยการ คลิกบันทึก URL ที่ต้องการ  มีดังนี้

1. คลิก รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกมุมบนซ้ายของจอ

2. คลิกที่ Add to favorites

3. ตั้งชื่อหน้าเว็บเพจที่ต้องการ คลิก Add

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก สามารถรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้  เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว

2. สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้ง่าย 

3. ให้ความบันเทิง เช่น ฟังเพลง  ดูวิดีโอ

4. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือที่เราเรียกว่า อีเมล  เพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

5. พูดคุยผ่านจอภาพโดยใช้แป้นพิมพ์ ไมโครโฟน หรือกล้อง ที่เรียกว่า  เว็บแคม 

6. ติดต่อซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวก


สื่อการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3