บทความล่าสุด

เรื่อง เพื่อนลูกช้าง

เด็ก เด็ก เป็น เพื่อน ลูกช้าง     ลูกช้าง เป็น เพื่อน เด็ก เด็ก 

ลูกช้าง แม้ ตัว ยัง เล็ก          แต่ เด็ก เด็ก ตัว เล็ก กว่า ลูกช้าง

ข้อคิดจากเพื่อนลูกช้าง

 คนกับสัตว์สามารถเป็นเพื่อนกันได้ เหมือนกับที่ภูผาและเด็กๆ เป็นเพื่อนกับใบโบก ใบบัว

ความหมายของคำ

1. เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย

2. เพื่อน หมายถึง ผู้ชอบพอรักใคร่ ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

3. ลูกช้าง หมายถึง ช้างที่ยังเล็กอยู่

4. เล็ก หมายถึง มีขนาดย่อมกว่า เมื่อเทียบกัน

5. ตัว หมายถึง คำใช้เรียกแทนสัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตะปู 3 ตัว

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Animal เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆโดยใช้เพลงประกอบเนื้อหา โดยมีเนื้อหาดังนี้

Old MACDONALD had a farm E-I-E-I-O

And on his farm he had some ducks E-I-E-I-O

With a quack quack here And a quack quack there

Here quack, there a quack Everywhere a quack quack

คุณตาเลี้ยงสัตว์ไว้มากมาย E-I-E-I-O

เป็ดน้อยๆเดินพลางร้องเพลงไป E-I-E-I-O

เป็ดเดินร้องก๊าบๆ เป็ดเดินร้องก๊าบๆ นี่ก็ก๊าบ นั่นก็ก๊าบ เป็ดชอบร้องก๊าบๆ

My Things สิ่งของ ของฉัน ในบทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ จะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ สี และสิ่งของต่างๆ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

RED แปลว่า สีแดง

BLUE แปลว่า สีน้ำเงิน

Green แปลว่า สีเขียว

Yellow แปลว่า สีเหลือง

Kites แปลว่า ว่าว

Pencil แปลว่า ดินสอ

Ruler แปลว่า ไม้บรรทัด

Eraser แปลว่า ยางลบ

We Wish You a Merry Christmas แปลว่า เราอยากให้คุณมีความสุขในวันคริสมาสต์

Happy New Year แปลว่า สวัสดีปีใหม่

 

บทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง My food เป็นการเรียนการสอนที่เน้นคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับอาหาร ที่นักเรียนชั้น ป.1 ควรรู้จัก โดยมีการดำเนินเรื่องเป็นเพลง เป็นประโยคสั้นๆ เพื่อให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้ง่าย โดยคำศัพท์ของบทเรียนนี้มีดังนี้

Happy birthday to you แปลว่า สุขสันต์วันเกิดให้คุณ

I like แปลว่า ฉันชอบ

I like chicken แปลว่า ฉันชอบเนื้อไก่

I like pork แปลว่า ฉันชอบเนื้อหมู

I like beef แปลว่า ฉันชอบเนื้อวัว

My Family มีเนื้อหาบทความที่สอนคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆสำหรับเด็ก โดยดำเนินเรื่องราวเป็นเนื้อเพลง และมีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้

Who's this หมายถึง นี่คือใคร

My daddy หมายถึง พ่อ

My mummy หมายถึง แม่

One หมายถึง หนึ่ง

Two หมายถึง สอง


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1